Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Budova zařízení se člení na část Dětského domova a na část školní (učebny-PC, výtvarná, dílny; školní družina, cvičná kuchyň, relaxační místnost) a na část společnou (jídelna, víceúčelový sálek – tělocvična). Ke společné části patří i venkovní prostory s asfaltovým hřištěm a malým bazénem s čističkou.
Možnost ubytování na internátu v domovské části budovy.

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice je státní vzdělávací zařízení s téměř 50 letou tradicí a je zařazena do mezinárodní sítě škol UNESCO.  Žákům poskytuje vzdělávání v oborech tradičních uměleckých řemesel, managementu a marketingových komunikací, informačních služeb a v oblasti gastronomie.
Jazykové a odborné znalosti si studenti rozšiřují na stážích po celé Evropě. Tyto stáže jsou financovány z evropských projektů, které škola úspěšně získává a pro žáky jsou bezplatné.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Naše škola patří k největším odborným školám v regionu. Je orientovaná především na přírodní vědy, strojírenství, elektrotechniku a logistiku. Od ostatních škol se odlišujeme ve dvou důležitých aspektech: a) preferujeme individuální a partnerský přístup k našim žákům, b) vybavením školy se řadíme mezi absolutní špičku v rámci celé ČR. Zvláštní důraz klademe na rozvoj osobnosti žáka, aby po absolvování školy mohl bez obtíží vstoupit do praxe nebo úspěšně pokračovat v dalším studiu na VŠ.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

SZŠ a VOŠZ Zlín je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Vyučuje nelékařské zdravotnické obory. Sídlí v moderní budově v blízkosti nemocnice a Domova mládeže.

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

SPŠP – COP Zlín nabízí studijní a učební místa ve strojírenském, elektrotechnickém, ekonomickém, polygrafickém a plastikářském směru vzdělávání.

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Škola zahájila svoji činnost v roce 1993 a v současné době má zařazeny ve svém programu následující obory vzdělávání:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - čtyřleté denní studium 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - dvouleté,zkrácené dálkové studium 

75-41-M/01 Sociální činnost – čtyřleté denní studium

53-41-H/01  Ošetřovatel – tříleté denní studium

Dále škola nabízí maturitní zkoušku z předmětů : pedagogika,psychologie a speciální pedagogika

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Tři školy pod jednou střechou

Na naší škole můžete získat nejen maturitní vysvědčení, ale i absolutorium na vyšší odborné škole nebo dokonce vysokoškolský diplom.

OA Tomáše Bati je jednou z nejstarších středních škol ve Zlíně - její historie sahá do 30. let. Naše škola za dobu své existence vychovala přes 14 000 absolventů, kteří nacházejí uplatnění nejen v malých a středních podnicích, ale i ve velkých akciových společnostech, peněžních ústavech, službách, veřejné správě apod.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Střední škola oděvní a služeb Vizovice  je často nazývána "Školou krásy". Odpovídají tomu vyučované obory: Kosmetička, Kadeřník, Krejčí, Fotograf a Vlasový specialista. Studenti od prvopočátku studia úzce spolupracují
s českými i zahraničními odbornými firmami. Zúčastňují se celostátních a mezinárodních odborných soutěží, ve kterých se pravidelně umísťují na předních místech.  Absolventi školy se lehce a snadno umísťují na tuzemském i zahraničním trhu práce. 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

SOU  Valašské Klobouky má více než devadesátiletou tradici odborného vzdělávání, leží v srdci jižního Valašska, v krásném prostředí Bílých Karpat. Škola se stala střediskem vzdělanosti pro mládež i dospělé širokého regionu. Jedná se o školu komplexního typu, která zajišťuje všechny složky výuky - teoretickou, odborný výcvik, celodenní stravování a ubytování. 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Jsme "Škola plná řemesel", nabízíme učební i maturitní obory, ale taktéž nástavbové studium. V rámci studia se žáci účastní zahraničních stáží a odborných kurzů ke zvýšení svých dovedností. Žáci strojírenských oborů mají možnost získat firemní prospěchové studium. Od roku 2015 máme nové špičkové vybavení dílen OV pro strojírenské a automobilní obory na Borkách.