Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Naše škola nabízí široké spektrum učebních i maturitních oborů. Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli v okolí školy i v zahraničí. Žáci se mohou zúčastnit zahraničních projektů i praxí, mohou získat různá stipendia a při dobrém prospěchu řidičský průkaz zdarma nebo s výraznou slevou. Žákům maturitních oborů je na celou dobu studia poskytnut tablet nebo netbook.

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

V současnosti se v naší škole vzdělávají studenti z moravskobudějovického regionu, ale i ze vzdálenějšího okolí. Tradičně kvalitní úroveň našich absolventů se projevuje bezproblémovým přijetím našich absolventů k vysokoškolskému studiu, úspěšným studiem na těchto školách a rovněž i výborným umístěním v různých soutěžích a olympiádách. V hodnocení středních škol v Maturitě nanečisto, Maturitě nanečisto po 11 letech jsme se umístili v některých kategoriích na předních místech mezi všemi školami v republice. Kvalitní poskytování vzdělávacích služeb a dobré fungování školy je podloženo inspekčními zprávami České školní inspekce. Vedle vlastního studia se naši studenti věnují i dalším aktivitám v oblasti sportovní, jazykové, odborné, charitativní i kulturní. Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce v rámci projektů. Dne 1. července 2004 byla sloučena Střední odborná škola Mor. Budějovice s Gymnáziem Moravské Budějovice. Název sloučené školy je Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Do školního roku 2013/2014 probíhala výuka v původních školních budovách každé součásti školy. Od 1. 9. 2014 dochází k přestěhování Střední odborné školy do budovy Gymnázia na Tyršově ulici.