preview

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Praxe žáků probíhá na školní farmě, kde se nachází také jezdecký areál, dále tzv. drobnochov s chovem drůbeže, koz, ovcí a prasat a zahradnictví s prodejem výpěstků pro veřejnost. Žáci vyšších ročníků vykonávají praxi na smluvních pracovištích v nejbližším okolí školyJezdecký areál tvoří travnaté a pískové kolbiště, krytá jezdecká hala, kruhová jízdárna, kolotoč, školní stáje a rozlehlé venkovní výběhy pro15 školních koní, kteří jsou využíváni v hodinách Jezdectví. Žáci zaměření Chovatel koní, jezdec oborů Agropodnikání a Zemědělec farmář pak mají na starosti péči o chov koní v rámci odborného výcviku a praxe.Za pomoci významných projektů Olomouckého kraje a Ministerstva zemědělství škola stále modernizuje vybavení školní farmy a školního zahradnictví. Zmodernizovali jsme dílny odborného výcviku, odborné učebny a zakoupili zemědělskou techniku – traktory, závěsné a tažné stroje, sklízecí mlátičku, secí stroj, manipulátor a další s cílem zajistit kvalitní zázemí pro žáky v hodinách Odborného výcviku a Praxe všech studijních i učebních oborů.Chceme tak ještě ve větší míře pokračovat v zabezpečování odborníků pro resort zemědělství orientovaný na základy zemědělské výroby, ekonomiku podniku a služby pro zemědělství, ale také pro rodinný život na farmě a ekologické zemědělství.Zemědělství se neustále vyvíjí, zdokonaluje a zemědělské stroje vybavené nejmodernější technikou jsou samozřejmostí. Zemědělství má pro člověka stále velký význam a v současné době je mu věnována zasloužená pozornost, takže příprava na povolání v tomto oboru je určitě ta správná volba.