preview

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Proč si vybrat naši školuStřední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinou školou tohoto typu v České republice.Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko – administrativní a na poskytování služeb v různých typech gastronomických a jiných firem a živností.Naši absolventi jsou výborně připraveni pro budoucí uplatnění v potravinářském průmyslu a ve službách.Máme moderní vybavení, což umožňuje maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi (moderní odborné učebny, moderně vybavená pracoviště odborného výcviku a praxe, cvičný školní mlýn, cvičná kuchyně, výukový bar pro číšníky, chemické a biologické laboratoře, multimediální učebny).Máme kvalifikovaný pedagogický sbor, přistupujeme individuálně ke každému žákovi. Usilujeme o osobnostní růst každého žáka.Úzce spolupracujeme s potravinářskými společnostmi a s dalšími partnery v oblasti zařazení absolventů školy do pracovního procesu.Školní budova má výhodnou polohu v centru města s dobrou dopravní dostupností, žáci mají možnost ubytování v domově mládeže.Žáky kvalitně připravujeme i pro následné studium na vysokých školách.