preview

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilníŠkola jako příspěvková organizace vznikla sloučením původních škol OA, SOŠG a SOU Chomutov, Střední škola technická a automobilní Chomutov a Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň.Škola poskytuje střední odborné vzdělání v oblasti strojírenství, zemědělství a gastronomie v denní formě zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Dále v denním studiu poskytuje  vzdělání, které je ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu, v případě Praktické školy dvouleté získáním osvědčení o závěrečné zkoušce absolventa.Škola poskytuje vzdělání také pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žáky imobilní. Výuka probíhá na čtyřech střediscích školy v Chomutově, Jirkově, Kadani a v případě odborného výcviku a odborné praxe také ve smluvních organizacích. Pro výuku se využívají moderní učební pomůcky podporující motivaci žáků a didaktická technika určená k prezentaci učiva.Pracoviště odborného výcviku jsou vybavena moderními stroji a zařízeními, která splňují přísná kritéria v oblasti bezpečnosti a kvality práce. Veškeré formy a metody výuky jsou realizovány tak, aby žák v období vzdělávání získal maximum znalostí, dovedností a návyků a po získání patřičného osvědčení byl uplatnitelným na trhu práce.