preview

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., Ostrava

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků.V roce 2018 slavnostně zahájila provoz pobočka střední zdravotnické školy v Českém Těšíně.Impulsem k založení nové zdravotnické školy byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku. Proto se společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice, rozhodla založit vlastní zdravotnickou školu. Ta si během pár let vybudovala své jméno a dnes je velmi žádanou a oblíbenou školou.Našim cílem je se podílet na výchově budoucího zdravotnického personálu s dopadem na jeho stabilizaci.Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, rádi poskytneme možnosti zajištění zaměstnání a nadstandartní praxi v rámci skupiny AGEL.Našim žákům jsme vytvořili učebny simulující nemocniční pokoje a k dispozici mají zároveň kvalitní zázemí s řadou nových odborných pomůcek ke studiu.Žáci mohou během studia čerpat prospěchové stipendium nebo ze stipendia skupiny AGEL. Nejen svým absolventům nabízí škola možnost dalšího studia na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické, která má pobočky v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově.AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická umožnuje studovat obor Všeobecná diplomovaná sestra v prezenční i kombinované formě.Zájemcům o vzdělávání v oblasti zdravotnictví nabízí škola kurzy pro veřejnost v oboru sanitář a ošetřovatel.