preview

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici (založená v roce 1945) a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje.Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Mohou pracovat jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé tam, kde se vykonávají ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti, v organizacích a podnicích všech právních forem.Ve školním roce 2022/2023 otevíráme 4 třídy čtyřletého studia s maturitou v těchto zaměřeních:KREATIVITA PODNIKÁNÍ● žáci se prakticky zaměřují především na chod organizací a podniků a možný rozvoj vlastních podnikatelských aktivit● absolventi mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví a pod.EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT● absolventi mohou pracovat v různých odborných pozicích, institucích EU, v zastupitelských úřadech ČR, ve státní správě a samosprávě● výuka dvou odborných předmětů v anglickém jazyceSPORTOVNÍ MARKETING A MANAGEMENT● studium rozšířené o odborné sportovní předměty● zaměření určené všem zájemcům o sport, nejen aktivním sportovcům DIGITÁLNÍ MARKETING A KOMUNIKACE● zcela nové zaměření školy● žáci se učí, jak bezpečně prezentovat sebe a svou firmu v internetovém prostředí, pro svou propagaci budou využívat sociální média, rozvíjí svou počítačovou gramotnost