preview

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Historie:Soukromá střední odborná škola a SOU MAJA, s.r.o. v Mladé Boleslavi vznikla dne 25. 4. 1997 sloučením Soukromé střední odborné školy v Mladé Boleslavi a SOU MAJA. Sloučení škol bylo uskutečněno podle § 13a odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.1997. Změnila se právní forma školy na společnost s ručením omezeným se sídlem v Mladé Boleslavi, Viničné ulici 463. Rozhodnutím MŠMT s č.j. 12 385/06-21 s účinností od 5.5.2006 nese škola název Soukromá střední škola MAJA s.r.o. do konce školního roku 2016/2017.Od školního roku 2017/2018 se změnil název školy na Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o. Jednatelkou společnosti je zřizovatelka školy Mgr. Jana Dyršmídová. Současnost:Sídlo školy je ve Viničné ulici 463, Mladá Boleslav, odloučenými pracovišti školy jsou pracoviště v budově č.p.107 v Železné ulici v Mladé Boleslavi a pracoviště pro výuku TEV v tělocvičně Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace, Svatovítská 574, Mladá Boleslav.Výuka probíhá v budovách ve Viničné ulici 463 a Železné ulici 107. Odborný výcvik žáci vykonávají ve Viničné ulici 463. Obě budovy školy jsou umístěné ve středu města s dobrou dosažitelností městské dopravy.