ART ECON - Střední škola, s.r.o.

ART  jako umění, které je inspirativním základem odborné výuky mnohých našich oborů.

ECON   jako ekonomika a její vybrané vyučované oblasti jako příprava pro praktické uplatnění našich absolventů na trhu práce i v životě.

Obchodní akademie Olomouc

Naše škola s více jak devadesátiletou tradicí nabízí odborné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve dvou čtyřletých oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum se zaměřením na ekonomiku, účetnictví a s rozšířenou výukou práce a psaní na počítači.