Euroškola Česká Lípa SOŠ s.r.o.

Euroškola Česká Lípa je:

- střední odborná škola s dvaadvacetiletou tradicí, je součástí sítě Euroškol v ČR
- obsadila 1. místo v projektu STŘEDNÍ ŠKOLA ROKU 2014, 2015, 2016 v Libereckém kraji
- je zařazena Ministerstvem školství do rejstříku škol od roku 1992
- je velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí
- má lektora osobnostního rozvoje dbá na rozvoj emoční inteligence žáků
- organizuje zkoušky a vydává osvědčení o získání profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace

Oficiální název Gymnázium a SOŠ Jilemnice je třeba upřesnit. Jedná se o školu, kde je osmileté (79-41-K/81)a klasické čtyřleté (79-41-K/41) gymnázium, dále třídy se sportovní přípravou (79-42-K/41) a v rámci SOŠ jsou obory Informační technologie (18-20-M/01) a Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01).

Škola oslavila v roce 2013 100 let své existence. Pro žáky má k dispozioci domov mládeže. Kvalitní stravování zajišťuje SCOLAREST.