1.kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o.

Jsme soukromá škola s tradicí od roku 1992, nabízíme maturitní studium v denní, dálkové i distanční formě.

Pro absolventy ZŠ nabízíme 5 maturitních oborů, pro absolventy SOU nabízíme 1 maturitní obor. Nabízíme: individuální přístup, menší počet žáků ve třídě, praktickou výuku, elektronickou žákovskou knížku, bezpečné klima.

V roce 2014 jsme se rozšířili o základní školu. 

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Střední škola technická vznikla v roce 1954. Dnes nabízí mnoho oborů zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby.  Škola  nabízí rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky a certifikace.  Kromě  kvalitní  výuky  je důraz kladen na získávání praktických dovedností využitelných v profesním životě. Od roku 2007 je stavební firma Metrostav, a.s. hlavním partnerem školy,  která  vybrané  žáky v motivačním programu během studia nadstandardně podporuje.