preview

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií vznikla na půdorysech Vyšší odborné školy filmové Zlín. Filmová škola Zlín byla úspěšnou vzdělávací institucí, která nabízela tři vyšší odborné obory a jeden bakalářský.Na základě vyhodnocení situace na trhu se vzděláním a především díky vzniku Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo učiněno rozhodnutí provoz této vyšší odborné školy ukončit.Zcela noví vlastníci pak využili jejího zázemí k založení nové střední školy. Hlavním argumentem byl také posun v technologických dovednostech dnešní mladé generace. Na rozdíl od roku 1992, kdy vyšší odborná škola vznikala, mají dnes studenti srovnatelnou technickou a počítačovou gramotnost již ve věku patnácti let.Škola sídlí v jedné z nejstarších budov areálu Filmových ateliérů ve Zlíně. Budovu nechal postavit Jan Antonín Baťa podle architektonického návrhu pana Vladimíra Karfíka. Původním záměrem bylo vybudovat vlastní reklamní studio firmy Baťa, které se ale postupně stalo základem filmové výroby ve Zlíně. Klíčovými pracovníky nového studia byli kameraman Alexander Hackenschmied, režisér Elmar Klos a později především Hermína Týrlová a legendární Karel Zeman. Právě tito dva velikáni filmového řemesla našli své pracovní působiště v tehdejší budově H, která dnes plně slouží pro potřeby naší CREATIVE HILL COLLEGE.Studenti tak studují a především pracují v prostorách filmového areálu s téměř 90letou tradicí. Zde mohou čerpat své zkušenosti z unikátního propojení výuky s průmyslovou praxí.