preview

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřské škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 je zařazena do sítě škol přímo řízených MŠMT. Součástí školy, jak již z názvu vyplývá, je mateřská, základní a střední škola, ale také internát, školní družina a školní klub, speciálně pedagogické centrum a školní jídelna s kuchyní. Základním posláním školy je především výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí či dětí postižených více vadami ve věku od tří let. Úspěšně se ve škole vzdělávají také děti a žáci s narušenou komunikační schopností, kterým ve výchovně-vzdělávacím procesu vyhovují metody využívané pro vzdělávání neslyšících. Velký zájem je také o střední školu – praktickou školu dvouletou, kterou navštěvují a úspěšně absolvují žáci s těžkým kombinovaným postižením nejen v kombinaci s postižením sluchovým.Vzdělávání ve škole pro sluchově postižené v Olomouci vychází ze své stodvacetileté tradice. Zakládá se na odborném, osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů a respektuje potřeby komunity sluchově postižených. Všichni zaměstnanci školy mají největší zájem vytvořit pro děti všech věkových kategorií optimální prostředí, které pro ně zároveň bude tou nejlepší přípravou na další studium i na běžný život ve většinové společnosti.

preview

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Na návrh Městského úřadu v Prostějově, který nabídl budovu bývalé LDN na Tetíně se otevřela další možnost rozšíření školy. Budova byla opět v dezolátním stavu a musela se celá zrekonstruovat. Společně s Občanským sdružením na pomoc dětem s více vadami jsme se dali do opravy a rekonstrukce. Velké poděkování patří Městskému úřadu v Prostějově, který věnoval do oprav této budovy více než 5,5 mil. Kč jednak formou daru Občanskému sdružení LIPKA, a jednak přímou úhradou stavební firmě. První polovina budovy se otevřela v prosinci 1999 a druhá v říjnu 2000. Nyní škola působí v polovině objektu Tetín 1, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pod odborným vedením speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a dalších odborníků.Jak děti dospívají je nutné pro ně připravit nové podmínky pro kvalitní život v budoucnosti. Proto v roce 1998 paní ředitelka Turková oslovila Obecní úřad ve Výšovicích za účelem rekonstrukce a dostavby zámku ve Výšovicích a výsledkem je společný projekt, který se  realizuje a to: Projekt HANDICAP (více).Naše škola poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením   pro všechny věkové skupiny (od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění)pro všechny stupně závažnosti zdravotního postižení (od intelektové normy až po těžké kombinované postižení)vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými speciálními pedagogy, kteří využívají nejnovější trendy práce s cílovou skupinou svých žákůvzdělávání probíhá s úzkou provázaností se všemi dalšími složkami komplexní péče podle potřeb každého žáka: ve spolupráci s OS LIPKA - klinická logopedie, léčebná rehabilitace , pediatry, neurology, PPP, SPC, ortopedy apod.vzdělávání probíhá s úzkou provázaností na zájmovou a mimoškolní činnost (více)