Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Popis

Střední škola technická vznikla v roce 1954. Dnes nabízí mnoho oborů zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby.  Škola  nabízí rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky a certifikace.  Kromě  kvalitní  výuky  je důraz kladen na získávání praktických dovedností využitelných v profesním životě. Od roku 2007 je stavební firma Metrostav, a.s. hlavním partnerem školy,  která  vybrané  žáky v motivačním programu během studia nadstandardně podporuje.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 350
Počet studentů: 760

Přijímací řízení

Škola nabízí tyto učební obory:

Učební obory 3-leté

    Autoelektrikář, Elektrikář - silnoproud, Instalatér, Kameník, Malíř a lakýrník, Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Montér suchých staveb, Strojní mechanik (Zámečník), Strojník, Tesař, Truhlář, Zedník

Učební obory 3-leté speciální

    Malířské a natěračské práce, Podlahářské práce, Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce, Tesařské práce,     Zednické práce

Studijní obory 4-leté

    Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavebnictví

Nástavba 2-letá denní / 3-letá dálková

    Nábytkářská a dřevařská výroba, Provozní elektrotechnika, Provozní technika, Stavební provoz

Zkrácené studium

    Denní forma, Dálková forma


Do 1. kola přijímacího řízení denní formy vzdělávání ve školním roce 2016/2017 může uchazeč podat dvě přihlášky. Pro další kola je počet neomezen.

U maturitních oborů denního studia (vyjma zkráceného studia a nástavby) je žák přijat na základě přijímacího řízení.

U učebních oborů je žák přijat dle hodnocení ze základní školy, zde není žádná přijímací zkouška.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné škole doručit nejpozději do 15. března 2016 pokud se jedná o denní formu vzdělávání a do 20. března 2016 pokud se jedná o jiné než denní formy vzdělávání.

Přihlášku je možné odevzdat Po – čt od 7,30 do 15,30 h a v pá od 7,30 do 13,30h v sekretariátu školy – 9.patro věžového domu (lze i poštou - doporučená zásilka) - tel.: 244 007 008.

Přihlášku na nástavbové studium odevzdá zájemce osobně Po - čt od 7,30 do 15,30 h a v pá od 7,30 do 13,30 h sl Čvandová – budova školy, 1. patro ( tel.244 007 129, mob.: 731 652 988 )

V době jarních prázdnin od  29.2.2016 -  6.3.2016 se přihlášky nepřijímají.

Tiskopis přihlášky naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory, v prodejnách SEVT.

Součásti přihlášky:

  • Vysvědčení z posledních dvou ročníků (tj. z 8. a 9. ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (nebo jejich ověřené kopie = známky vyplněné na přihlášce, podpis ředitele školy + razítko školy).
  • Obory nástavbového studia (denní i dálková forma): Doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia – výuční list a závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu nevyžadujeme.

Podrobné informace o škole

Kvalitní výuku dnes najdete na celé řadě středních škol a i u nás jí považujeme za samozřejmost. Jaké další zajímavosti a nadstandardní služby pro Vás máme po dobu studia připraveny?

 

Jistota dobře placeného zaměstnání ihned po skončení školy

 

Vybraným smluvním žákům společnost Metrostav a.s. v době přípravy na budoucí povolání poskytuje: měsíční stipendium, zdarma stravování, učební pomůcky, nářadí a pracovní oděv. Pro mimopražské žáky zdarma ubytování a celodenní stravu. Po ukončení studia záruku přijetí do pracovního poměru.

 

Ideální propojení teorie a praxe

Kvalifikování učitelé i mistři zajišťují pro žáky sladěné výukové programy, díky kterým žáci získají ucelený pohled na daný obor. Kromě praxe ve vybavených školních dílnách absolvují žáci praxe přímo na pracovištích našich partnerských firem. Již při studiu tak získají přehled o fungování běžného pracovního prostředí a mají tak větší šance na další uplatnění.

 

Bazén, sauna, posilovna a sportovní hala v areálu školy

Rádi sportujete nebo relaxujete? Přímo ve škole mají všichni studenti možnost využít bazén, saunu, posilovnu a sportovní halu za velmi výhodných podmínek.

 

Odborné exkurze a výměnné zahraniční pobyty

Žáci se v průběhu studia účastní různých exkurzí, které dále zvyšují jejich rozhled pro budoucí profesní uplatnění. Vybraní žáci se též v rámci mezinárodních projektů účastní výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví.

 

Svářečský průkaz, řidičský průkaz, živnostenské oprávnění

V rámci studia mohou žáci za výhodných podmínek získat svářečský nebo řidičský průkaz.

 

Všeobecný lékař a zubař přímo v budově školy

Neradi čekáte ve frontách u lékaře? Vadí Vám dlouhé objednací termíny? Všichni žáci mají možnost využít služeb všeobecného lékaře a zubaře přímo v budově školy, a to přednostně před ostatními pacienty.

 

Stravování a ubytování v areálu školy

Všichni naši žáci se mohou stravovat přímo v budově naší školy. Mimopražští navíc mohou za velmi výhodných podmínek bydlet přímo ve školní ubytovně.

  • Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
  • Zelený pruh 1294/50, 14708 Praha
  • tel.: 244 007 008
  • e-mail: sekretariat@zelenypruh.cz

Diskuze