preview

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.vudds-hostoun.cz/
Zaměření školy: Střední odborné učiliště, Odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Zemědělské práce

Stravovací a ubytovací služby

Podrobné informace o škole

Historie náhradní výchovné péče v Hostouni

K rozhodnutí  vybudovat „Okresní dětskou útulnu“ došlo již v roce 1917 v tehdejším plzeňském zastupitelstvu, ale slavnostně otevřena byla až 1.března 1931 a nesla název Jubilejní okresní dětský domov v Plzni.

Ústav byl vybudován pro 150 dětí, 65 chlapců, stejný počet děvčat školního věku a dvacet chlapců i děvčat ve věku předškolním. Byly zde stále častěji umisťovány i děti s mentální retardací, proto zařízení změnilo název na Ústav pro děti a mládež slabomyslnou v Plzni, později Kostincův ústav – zvláštní dětský domov.

V roce 1952 byl ústav přestěhován do zámku v Kanicích nedaleko Domažlic a po dalších 12 letech do Hostouně jako zvláštní škola internátní s kapacitou pro 60 dětí, které byly rozděleny do tří výchovných skupin diferencovaných podle věku. Učitelský sbor čítal pět pedagogů včetně ředitele a mimoškolní výchovu zajišťovalo šest vychovatelek včetně vedoucí vychovatelky.

V roce 1993 došlo ke změně v koncepci ústavu a na místě zvláštní internátní školy vznikl výchovný ústav pro děti, který po sloučení s VÚ na Nových Domkách u Rozvadova dal vzniknout výchovnému ústavu pro děti a mládež. V roce 2004 dostal název Výchovný ústav a dětský domov se školou, Hostouň a o dva roky později byl přejmenován na Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň.

V průběhu devadesátých let byl na konci městečka vybudován velký tříhektarový sportovní areál s rybníkem a sadem, který je majetkem školského zařízení. Došlo k přístavbě podkroví v budově na náměstí, kde vznikly nové ložnice chlapců a ze sousedního bývalého kina kvalitně zařízená tělocvična včetně posilovny, sauny, malířského a modelářského ateliéru. V podkroví se nachází kompletně vybavená keramická dílna s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí.

V roce 2005 byla po dvou letech dokončena renovace bývalého zámku s rozlehlým parkovým areálem a komplexem přilehlých budov. Důvodem bylo rozšíření školského zařízení o odborné učiliště a nové prostory byly vyhrazeny pro dětský domov se školou a základní školu. Součástí je též výchovně léčebná jednotka pro děti s ústavní nebo ochrannou výchovou, které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči.

O tři roky později byla otevřena výchovně léčebná jednotka na Medvědím Kameni – nedaleko obce Rybník v Českém lese. Zde jsou umisťováni chlapci po ukončení povinné školní docházky, kteří jsou závislými nebo problémovými konzumenty nealkoholových drog.

  • Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131
  • Chodské náměstí 131, 34525 Hostouň
  • tel.: 379410158
  • e-mail: info@vudds-hostoun.cz
  • http://www.vudds-hostoun.cz/

Diskuze