preview

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Video

Gymnázium patří již po několik desetiletí mezi významné střední školy nejen v táborském, ale i v celém jihočeském regionu. Se svými 570 žáky a 55členným pedagogickým sborem ho lze v kontextu českých škol zařadit spíše k těm větším.

Rozložitá secesní budova gymnázia, která v roce 2006 oslavila sté narozeniny, vytváří nepřehlédnutelnou dominantu centra města nad Jordánem. Tato budova z počátku 20. století byla v roce 1997 doplněna o nový komplex, jehož základ tvoří moderní sportovní hala, využívaná nejen pro vlastní výuku a běžné sportovní potřeby školy, ale pravidelně se stává i místem významných sportovních událostí lokálního, regionálního i celostátního významu. Díky bohaté sportovní tradici, pestrosti jazykové výuky, v níž významné místo zaujímá francouzština, a dalším příznivým faktorům obdržela v roce 1999 škola čestný název Gymnázium Pierra de Coubertina. Česká republika tak rozšířila síť coubertinovských škol, budovanou ze školských zařízení stejného jména na celém světě. Gymnázium získalo nebývalé mezinárodní kontakty a na pravidelných setkáních škol tohoto typu z různých zemí světa přebírá úlohu jakéhosi velvyslance našeho města, regionu i státu.

Budeme-li hledat nějaký společný rys, který charakterizuje naše gymnázium, pak to bude patrně pestrost a rozmanitost v širším slova smyslu. Náhodného návštěvníka školy předně upoutá rozmanitost věku jejích žáků. V útrobách gymnázia se totiž každodenně míjejí jedenáctiletí žáčci s devatenáctiletými studenty. Je to dáno faktem, že v naší škole se vyučuje třem rozdílným oborům: čtyřleté studium všeobecného zaměření pro žáky 9. tříd základních škol patří nejen u nás, ale i v celém českém školském systému k dosud nejrozšířenějším. Výjimečnost šestiletého dvojjazyčného studia pro žáky od třinácti let spočívá nejen v jeho samotné existenci na táborském gymnáziu, v České republice totiž vyučují stejný obor pouze tři další školská zařízení, ale i v unikátním a vyváženém propojení základních metod českého a francouzského školství. Na tomto oboru významnou měrou participuje i francouzská strana, jelikož jeho fungování předpokládá mj. i přítomnost rodilých mluvčích na škole, studium podle originálních metod a učebnic atp. Ti nejmenší a nejživější žáčci gymnázia budou patrně patřit do některých z tříd osmiletého studia, jehož tradice byla i na naší škole obnovena po politických a společenských změnách roku 1989.

Obecně je tedy zřejmé, že naše škola nabízí svým žákům pestrou škálu možností při volbě studia cizích jazyků – naši žáci tradičně upřednostňují anglický jazyk, dlouhodobě zřejmá je i tendence věnovat se němčině, v poslední době sílí zájem o španělštinu a francouzštinu. V nabídce cizích jazyků je i ruština.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymta.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/GPdC.Tabor
Instagram: https://www.instagram.com/gymcoubertina/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ukHEoDnMFGM
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Osmileté gymnázium

Šestileté česko-francouzské gymnázium

Čtyřleté gymnázium

  • Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860
  • nám. F. Křižíka 860/25, 39001 Tábor
  • tel.: 381 252 142
  • e-mail: skola@gymta.cz
  • https://www.gymta.cz/

Diskuze