Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Video

Střední průmyslová škola a obchodní akademie v Čáslavi je škola s více než 70 letou tradicí a právem se řadí mezi prestižní odborné střední školy regionu. Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže, školní knihovna a sportovní hala BIOS.  

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sps-caslav.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SpsCaslav/
Instagram: https://www.instagram.com/skolacaslav/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bVdYCex4i4g
Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomické lyceum

Technické lyceum

Obchodní akademie

Účetnictví a finance podniku Prezenční studium
Logistika Prezenční studium
Business in English Prezenční studium

Strojírenství

Robotika Prezenční studium
CNC programování Prezenční studium
Auto-Moto Prezenční studium
3D modelování Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Město Čáslav za vydatné finanční podpory min. školství a živnostenských korporací postavilo pro místní živnostenské školy v roce 1937 školní budovu. Význam živnostenského školství roste rok od roku. V prvním roce navštěvovalo školu asi 600 žáků, ve druhém roce přes 8OO a v letošním roce již 1.100 žáků. Stavbou živnostenské školy doplnilo město kulturní vývoj celého okresu. Živnostenskému stavu dostalo se stánku, který umožní, aby i jeho příslušníci přicházeli do života vyzbrojeni potřebným vzděláním a získali tak svému stavu vážnost, která jí patří. V budově jest umístěno celkem 6 odborných škol: kovodělná, stavební, umělecká, potravní, oděvní a kupecká. Učitelský sbor čítá 10 členů interních a 16 externích, vesměs odborníků. Vzdělání, odborná prakse i velké zkušenosti učitelů jsou zárukou, že učňovský dorost jest svěřen do dobrých rukou. Nejen však po stránce odborného vzdělávání, také po stránce společenské výchovy snaží se škola odstranit nedostatky, kterými dosud živnostenský stav trpěl. Prostřednictvím učňovské besídky, která jest školou spravována a má pobočky ve všech větších místech, účastní se škola kulturního života kraje pořádáním besídek, přednášek, divadel, společenských večerů aj.

I po stránce sociální koná škola dobře svoje poslání. Značné částky vynakládají se na podporu dojíždějícího žactva, školní práce (obleky, obuv a p.) dávají se darem nemajetkovým, pro přespolní vyvařuje se levně (za 2 K) úplné obědy, které se chudým dávají zdarma ap. Pro rekreační činnost postavila škola Učňovské besídce chatu, která dosud pojme asi 45 chovanců. Chata jest postavena v krásném zalesněném údolí u Golčova Jeníkova. V letních měsících slouží k bezplatnému pobytu učňů během jejich dovolené, po celý zbytek roku k účelům učňovské besídky. V chatě jsou dvě ložnice, jídelna, kuchyně, koupelna, dvě šatny a kancelář. Město Golčův Jeníkov vydatnou pomocí umožnilo stavbu chaty. Do letošních prázdnin bude pravděpodobně chata rozšířena tak, aby v ní mohlo býti umístěno alespoň 80 chovanců (40 dívek a 40 hochů).

  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
  • Přemysla Otakara II. 938/18, 28601 Čáslav
  • tel.: 327 312 611
  • e-mail: sekretar@sps-caslav.cz
  • https://sps-caslav.cz/

Diskuze