preview

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora

Video

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.voskh.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XuG2eeMgC0A&feature=emb_title
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Elektrotechnika 26-41-M/01

Informační technologie 18-20-M/01

Podrobné informace o škole

Vize školy

Základní vizí školy je výchova budoucích absolventů, kteří mají konkrétní odborné znalosti a nachází souvislosti mezi dílčími vzdělávacími oblastmi. Takových, kteří budou schopni pracovat či podnikat v perspektivních technických oblastech.

Poslání školy

Škola se zabývá výchovou středoškolských odborníků v oblastech elektrotechniky a informačních technologií.  S předstihem reaguje na potřebu odborníků v soukromém sektoru, v oblasti státní správy a všude tam, kde jsou zapotřebí dovednosti z oblasti moderních technologií. Naplňuje cíl vychovávat odborníky, kteří budou konkurenceschopní na trhu práce nejen v regionu, ale i v nadnárodním měřítku.

O škole

Škola navazuje na sto padesátiletou tradici odborného školství v Kutné Hoře. Její počátky směřují až do roku 1870, kdy v Kutné Hoře Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací.

 

Image

 

V současnosti je zřizovatelem školy Středočeský kraj. Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a akreditovaná pro středoškolskou a vyšší odbornou výuku. I přes bohatou historii je ale moderní školou s nabídkou vzdělávání dle aktuálních požadavků praxe, školou s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií, školou zabývající se trendy v oblasti automatizace a řídicích systémů.

Základ výuky tvoří odborné předměty z oblasti elektrotechniky a informačních technologií, výuka světových jazyků s důrazem na aktivní znalost angličtiny. Každý žák se v průběhu studia účastní odborných praxí a dalších aktivit podporovaných řadou partnerských organizací, které doplňují a případně rozšiřují jeho teoretické znalosti. Studium na škole je zakončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, z odborných předmětů a obhajoby praktického maturitního projektu.

  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora
  • Masarykova 197/1, - Kutná Hora
  • tel.: +420 327 588 811
  • e-mail: info@vos-kh.cz
  • https://www.voskh.cz/

Diskuze