preview

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

Video

(Akreditovaný obor vzdělávání Sociální práce a sociální pedagogika lze studovat denní i dálkovou formou. V případě denní formy vzdělávání trvá studium 3 roky, v případě dálkové formy pak 3,5 roku. Studium je zakončené absolutoriem.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.oadomazlice.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b1Mmm9lVHzs
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/02 Obchodní akademie

18-20-M/01 Informační technologie

53-41-M/03 Praktická sestra

Podrobné informace o škole

V roce 1952 ukončila svoji činnost státní škola pro lesní hajné. Tímto rozhodnutím přešel celý majetek včetně arboreta na nově zřízenou Zemědělskou technickou školu, jejímž ředitelem byl jmenován Ing. Augustin Brázda. V prvních letech nebyl zaveden žádný čtyřletý obor s maturitou. Doba, v níž se rozbíhala kolektivizace zemědělství, si vyžadovala rychle vyškolené pracovníky a to byl úkol nově vzniklé školy. Vychovávala účetní a odborníky pro zemědělskou prvovýrobu.

Čtyřletý obor s maturitou - ekonomika zemědělství zahájil svoji činnost 1. 9. 1956. Během uplynulých let doznal výrazných změn, které odpovídají ekonomickému a politickému vývoji naší společnosti.

Počátkem 60. let byl pedagogický sbor stabilizován a díky jeho vysoké odborné úrovni a obětavé učitelské práci si škola získala ve velmi krátké době dobrou prestiž a uznání veřejnosti, a to i za hranicemi domažlického regionu.

O dobrou práci školy a její zviditelnění se nejvíce zasloužil ředitel Ing. Blahoslav Jára v letech 1960 - 1970. Byl v pravém slova smyslu vůdčí osobností, rozeným učitelem, rétorikem a pracovitým člověkem. Dal dobrý základ tradici naší školy, určil směr jejího dalšího vývoje.

Udržet a zvyšovat dobrou úroveň je ctí i cílem současného profesorského sboru. Uvědomujeme si profesionální odpovědnost za odbornou i morální připravenost našich absolventů, kteří se velmi dobře orientují na vysokých školách i ve složitých podmínkách ekonomické praxe.

Diskuze