Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Popis

Stavebnictví

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Uplatnění absolventů: ve středních technických funkcích na stavbách, stavebním provozu, v projektování staveb, ve správních orgánech

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.stavebniskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/stavebniskola.cz
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Stavebnictví - čtyřletý maturitní obor

Dopravní stavitelství Prezenční studium
Pozemní stavitelství - architektura Prezenční studium
Vodohospodářské stavby Prezenční studium

Učební obory - tříletý studijní program

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení Prezenční studium
Zedník Prezenční studium
Instalatér (voda, kanalizace, plyn, topení) Prezenční studium
Truhlář Prezenční studium
Vodař Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Nejbližší dny otevřených dveří se uskuteční:

 • dny otevřených dveří pořádáme vždy v měsíci říjnu a lednu.
   

Pokud byste rádi naši školu navštívili i mimo dny otevřených dveří, stačí nás jen kontaktovat, rádi Vás provedeme a poskytneme všechny potřebné informace.

Rádi přivítáme případné zájemce o studium, rodiče i absolventy školy.

Program dne otevřených dveří:

 • seznámíte se s vybavením a prostředím školy
 • pohovoříte s pedagogy i vedením
 • naši studenti Vás provedou po celé škole
 • zhlédnete práce současných studentů
 • obdržíte všechny potřebné informace

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě byla založena v roce 1897 jako nejstarší a tehdy jediná škola s vodohospodářským zaměřením v celém Rakousko-Uhersku.

K původnímu maturitnímu oboru Vodohospodářské stavby přibyly v průběhu let i další stavební obory Dopravní stavitelství, Pozemní stavitelství.

Pro vzdálené žáky všech oborů je zajištěno ubytování a celodenní stravování.

Výuka oborů s vodohospodářskou tématikou bude od 1. 9. 2014 podpořena a zkvalitněna novou vodohospodářskou laboratoří.

Prostory školy jsou připojeny na Wi-Fi síť.

Maturitní čtyřletý obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Maturitní obor je určen žákům základní školy, kteří dosahují velmi dobrých výsledků a mají zájem o studium na střední škole, které je bude profesně orientovat. Toto studium mohou absolvovat chlapci i dívky. Další možnosti uplatnění umožňují vyučované předměty ekonomika ve stavebnictví, rozšířená výuka výpočetní techniky a předmětu geodézie.

Studijní zaměření:

 • Dopravní stavitelství

stavba silnic a dálnic, stavba mostů, podzemní stavby (tunely, metro, …), stavba letišť, železniční stavby

 • Vodohospodářské stavby
 • zdravotní technické stavby (jímání, akumulace, úprava a rozvod vody, stokování)
 • vodní stavby (úprava vodních toků, vodní nádrže a rybníky, jezy, přehrady, odvodnění a závlahy)
 • ekologické stavby (čištění odpadních vod, skladování a likvidace pevných odpadů, revitalizace půdy)
 • Pozemní stavitelství – architektura

stavby (budovy) bytové, občanské, průmyslové, adaptace, rekonstrukce budov, obnova historických stavebních památek

Tříleté učební obory

Závěrečná zkouška s výučním listem.

Učební obory jsou určeny žákům, kteří splnili povinnou školní docházku a nemají přílišný zájem o teoretické studium, ale jsou zaměřeni na manuální dovednosti.

 • 36-67-H/01 Zedník
 • 36-52-H/01 Instalatér (voda, kanalizace, plyn, topení)
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-65-H/01 Vodař
 • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Výhodou je pro některé uchazeče prostupnost oborů maturitního studia a oborů učebních.

Učební obory Zedník a Vodař jsou podpořeny stipendiem poskytovaným zřizovatelem, kterým je Pardubický kraj.

 • Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
 • Komenského 1, 56601 Vysoké Mýto
 • tel.: 465 420 314
 • http://www.stavebniskola.cz

Diskuze