preview

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

Popis

Výchovný ústav je školské zařízení zabezpečující výkon ústavní výchovy.  Zřizovatelem školského zařízení je MŠMT ČR. Základním cílem a posláním výchovného ústavu je, na základě speciálně - pedagogických přístupů a metod, vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i vztahových potřeb, které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům, potřebám a specifickým charakteristikám každého dítěte.

Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a rozvoj kompetencí v oblasti samostatnosti v rámci nastaveného motivačního systému. Přípravu žáků na budoucí povolání podle jednotlivých učebních oborů, úspěšné zakončení studia závěrečnými učňovskými zkouškami a následně co nejkvalitnější zařazení do praktického života po ukončení pobytu ve školském zařízení.

Velmi důležitou součástí je podpora vzdělávacího působení školy, ale i uspokojování potřeb v oblastech rekreace a zábavy. Cílem školského zařízení je předcházet dalšímu rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje.

Kapacita školského zařízení je cca 43 dětí (chlapců), zpravidla ve věku 15-19 let po ukončení základní školní docházky. V rámci rozšíření kompetencí samostatnosti využíváme motivačně samostatný podkrovní byt v areálu školského zařízení a samostatný byt v obci Obořiště.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.vychovnyustavoboriste.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Truhlář - tříletý učební obor (kód 33-56-H/01)

Zedník - tříletý učební obor (kód 36-67-H/01)

Práce ve stravování, zaměření kuchař - dvouletý učební obor (kód 65-51-E/02)

Stavební práce - dvouletý učební obor (kód 36-67-E/02)

Podrobné informace o škole

Historie Výchovného ústavu v Obořišti začíná 20. srpna 1953, kdy bylo zahájeno působení Základní odborné školy při Domově výchovy mládeže (Výchovného ústavu) v Obořišti. Domov výchovy byl právě v létě 1953 přemístěn z obce Ledce-Šternberk do obce Obořiště. Od této doby působí Výchovný ústav v Obořišti nepřetržitě.

Diskuze