preview

Střední zdravotnická škola

Video

Škola poskytuje v rámci středního vzdělávání čtyřleté studijní maturitní obory: praktická sestra, zdravotnické lyceum, sociální činnost, ortoticko – protetický technik, bezpečnostně – právní činnost. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dálková forma studia v oboru zdravotnický asistent (praktická setra) je zakončena rovněž maturitní zkouškou a studium je pětileté. Studijní obor ošetřovatel/ka je tříletý a je ukončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Škola poskytuje žákům potřebné všeobecné a odborné vzdělání a další kompetence, které jim umožňují velmi dobré uplatnění ve zvoleném oboru na trhu práce. Všichni absolventi čtyřletých studijních oborů jsou připraveni pro studium v oblasti terciárního vzdělávání. Absolventi v oborech se získáním zdravotní způsobilosti jsou rovněž uplatnitelní ve státní i soukromé sféře, mohou samostatně podnikat. Škola dále poskytuje vzdělání v rámci rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů pro oblast poskytování zdravotní a sociální péče. Poskytujeme vzdělání v souladu s legislativními normami dle školních a akreditovaných vzdělávacích programů a v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, aktivně reagujeme na měnící se potřeby žáků/studentů, dalšího vzdělávání i budoucích zaměstnavatelů. V průběhu studia vytváříme podmínky ve spolupráci s partnery pro možnosti dalšího pracovního uplatnění žáků/studentů v jejich oboru. Aktivně se zapojujeme do projektů EU.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://szsvinohrady.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q91ICm60R9c&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fszsvinohrady.cz%2F&feature=emb_title
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická sestra

Zdravotnické lyceum

Diskuze