Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Popis

Jsme škola menší, rodinného typu. Kapacita naší školy je 220 žáků. Ke studiu se k nám hlásí uchazeči nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z okresů Pelhřimov, České Budějovice, Tábor, Prachatice. V posledních letech projevují zájem o studium i chlapci, kteří se ve zdravotnictví velice dobře uplatňují ( např. jako zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, radiologický asistent, žádáni jsou na JIP a ARO, atd.).

Škola je vybavena moderní multimediální učebnou pro výuku jazyků, třemi odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, učebnou ICT, psychologickou učebnou, chemickou laboratoří, učebnou fyziky, učebnou somatologie, školní knihovnou a posilovnou, která je v areálu školní zahrady.

V průběhu posledních let proběhla rekonstrukce školy. Byla vyměněna špaletová okna, hlavní dveře a opravena fasáda nejprve směrem do Klášterské ulice, další rok vnitřní trakt směrem do školní zahrady. Škola je zabezpečena novým vstupním bezpečnostním systémem na čipy. V celé škole je internetová síť s bezdrátovým připojením. Vnitřní prostory školy jsou příjemně esteticky vyzdobené a vymalované, v celé budově byla zrekonstruována WC a sociální zařízení, byly vyměněny zářivky a dveře.

V posledních letech byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie, byla vyměněna podlahová krytina, třídy a sborovny jsou vybaveny novým nábytkem. Na chodbách jsou k dispozici moderní barevné sedáky a prostředí zpříjemňují květiny a výzdoba.

Tři odborné učebny, které jsou určené pro výuku ošetřovatelství, pečovatelství a první pomoci, jsou vybavené pracovními linkami, počítači, řadou pomůcek a modelů pro výuku a nácvik odborných výkonů a v jedné ze tří odborných učeben je k dispozici interaktivní tabule. Ve všech třech odborných učebnách jsou počítače pro práci s nemocničním informačním systémem. V jazykové učebně, která je nově zrekonstruována, je moderní audio-orální program umožňující kvalitní jazykovou přípravu a interaktivní tabule. Učebna ICT je vybavena počítači, které škola získala jako jeden z partnerů v rámci projektu zdravotnických škol Jihočeského kraje, zaměřeného na zdravotnickou informatiku. Díky tomuto projektu jsou žáci připravováni na práci s NIS (nemocničním informačním systémem). Chemická laboratoř je vybavena moderní digestoří a umožňuje provádění pokusů a laboratorních cvičení a poskytuje příjemné a podnětné prostředí pro výuku těchto předmětů. Ve všech osmi kmenových učebnách je nový výškově nastavitelný nábytek, nové skříně s boxy a v pěti z nich jsou další interaktivní tabule, notebooky a dataprojektory. V dalších dvou učebnách a na chodbě v 1. p. jsou nainstalovány moderní ploché TV, v červnu 2022 byl zakoupený velký dotykový monitor pro využívání digitálních technologií ve výuce a doplnil tak počet 7 interaktivních tabulí ve škole. Pro výuku a realizaci aktivizačních metod jsou k dispozici notebooky, dataprojektory a vizualizéry. Ve všech sborovnách a kancelářích jsou k dispozici počítače pro práci ve školním informačním systému. Žáci mohou využívat volně přístupné počítače i mimo výuku, zjišťovat si informace z internetu a připravovat si podklady pro referáty a prezentace. Všichni žáci, učitelé a pracovníci THP mají každý svůj e-mail a k tomu k dispozici neomezenou datovou schránku - cloudové úložiště. Ve škole využíváme v systému Bakaláři elektronickou žákovskou, elektronickou třídní knihu a další moduly. Ke komunikaci se žáky a rodiči slouží Komens, e-mailové adresy žáků a moderní cloudové služby, které umožňují zasílat aktuální informace i studijní materiály.

Podle finančních možností budeme v úpravách a vylepšování školy pokračovat.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://szsjh.cz/
Facebook: www.facebook.com/szsjh
Instagram: www.instagram.com/stredni_zdravotnicka_skola
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická sestra 53-41-M/03

Sociální činnost 75–41–M/01

Podrobné informace o škole

Již v letech 1949-57 existovala v Jindřichově Hradci Vyšší zdravotnická škola. Její absolventky byly prvními, kdo vytvářel tradici zdravotnického školství v okresním městě. Po více jak 30-ti letech na ní navázala střední zdravotnická škola, jejíž vznik 1. 9. 1988 byl vyvolán nedostatkem středního zdravotnického personálu.

Začátky byly improvizované. Zatímco se budova bývalého Domu politické výchovy stavebními úpravami zvolna měnila v budoucí sídlo SZŠ, studentkám 1. ročníků ve školním roce 1988/89 poskytla azyl tehdejší střední ekonomická škola, dnešní obchodní akademie. Pro studentky byly vyčleněny 2 třídy, pro vyučující ve sborovně 2 stoly a 3 židle…

  • Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
  • Klášterská 77, 377 01 Jindřichův Hradec
  • tel.: 384 361 785
  • e-mail: info@szsjh.cz
  • https://szsjh.cz/

Diskuze