preview

Střední zdravotnická škola Benešov

Video

Jsme státní škola, neplatí se školné.

Studium všech oborů trvá 4 roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

Jsme školou menší, což nám umožňuje poznat individuální potřeby jednotlivých žáků, vytvářet příjemné prostředí a rozvíjet spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči. Naším cílem není jen vzdělávat, ale i pečovat o rozvoj morálních hodnot a postojů.

Ve školním roce 2022/2023 studuje na škole 343 studentů v 16 třídách.

Naši absolventi úspěšně studují na státních i soukromých vysokých školách a vyšších odborných školách. Vzhledem k odborně zaměřené výuce nacházejí i dobré uplatnění v praxi hned po ukončení studia na naší škole.

Naši studenti mají možnost výběru ze 3 světových jazyků (anglický, německý, ruský). Výuka je ve 4. ročníku rozšířena o konverzaci z cizího jazyka.

Jsme školou zařazenou do rejstříku MŠMT a inspekční zprávy hovoří o naší škole velmi kladně.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sosbn.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sosbenesov
Instagram: https://www.instagram.com/sos_a_szs_benesov/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VbOVn2cok-U
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Asistent zubního technika

Sociální činnost

Diskuze