Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Video

Jsme škola s dlouholetou tradicí.

Historie Zdravotnické školy začíná již v roce 1933, kdy vznikl při Státní nemocnici v Ostravě-Zábřehu Ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek, který byl později začleněn do Vyšší sociálně zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích. V roce 1937 byla zřízena Dvouletá ošetřovatelská škola v Ostravě-Mariánských Horách. Tato škola působila i v době okupace. Po roce 1945 byla na území města Ostravy Dvouletá ošetřovatelská škola, Vyšší škola pro vzdělání sociálně zdravotních pracovnic a Odborná škola pro ženská povolání. Na počátku školního roku 1949/50 proběhla reforma zdravotnického školství a všechny dřívější typy škol byly sloučeny v nový typ čtyřletých zdravotnických škol ukončených maturitní zkouškou.

V roce 1960 byla škola začleněna do MÚNZ (později KÚNZ) jako škola druhého cyklu s názvem Střední zdravotnická škola. V roce 1991 získává škola právní subjektivitu s přímým řízením školy Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V současné době je již škola začleněna jako ostatní školy pod Ministerstvo školství České republiky, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Od školního roku 1996/97 je škola zároveň vyšší odbornou školou zdravotnickou. V současné době probíhá výuka oborů ve dvou budovách, a to v budově na Jeremenkově ulici č.2 v Ostravě-Vítkovicích a na ulici 1. máje č.11 v Ostravě-Mariánských Horách.

 

Modernizace:

V posledních letech prošly všechny budovy školy modernizací: byla vybudována počítačová síť jak pro výuku studentů, tak pro potřebu zaměstnanců školy.

Každoročně přibývají moderně vybavené jazykové učebny, laboratoře a nově vybavené učebny pro výuku odborných předmětů. Studentům je k dispozici knihovna, která nabízí k zapůjčení beletrii i specializovanou literaturu včetně odborných časopisů. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava žije nejen studiem - máme školní časopis (v elektronické podobě), každoročně vydáváme almanach, organizujeme řadu sportovních a vědomostních soutěží a jazykových zájezdů. Naši studenti mohou absolvovat kroužek první pomoci, lyžařský výcvik, výcvik jízdy na snowboardu, mohou se účastnit cyklovýletů a vodáckého kurzu.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zdrav-ova.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zdravkaostrava?…ava
Instagram: https://www.instagram.com/szsavoszostrava/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w6FwzV6dUCc
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Asistent zubního technika 53-44-M/03

Laboratorní asistent 53-43-M/01

Diskuze