preview

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7

Popis

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Absolventi Taneční konzervatoře hl. města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností v oblasti klasického, moderního a lidového tance, doplněné všeobecným a teoretickým odborným vzděláním. V 1. - 4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou školní docházku.
 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Absolventi Taneční konzervatoře hl. města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností v oblasti klasického, moderního a lidového tance, doplněné všeobecným a teoretickým odborným vzděláním. V 1. - 4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou školní docházku.
 


 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.tkpraha.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/tkpraha
Instagram: https://www.instagram.com/tanecnikonzerv…=cs
Zaměření školy: Konzervatoř
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Tanec 82-46-M,P/01

Podrobné informace o škole

Historie školy

Výnosem Ministerstva školství a osvěty z 11.10.1945 bylo na Státní konzervatoři v Praze zřízeno taneční oddělení. Tím byl položen základ přípravy profesionálních tanečních umělců, nezbytný pro další vývoj tanečního umění v poválečném Československu.

Do založení tanečního oddělení probíhala výuka pouze v soukromých baletních školách různého zaměření a úrovně a pochopitelně také bez jednotného vyučovacího postupu. Taneční oddělení soustřeďovalo od počátku kolem sebe výrazné osobnosti tanečního umění. Velkou zásluhu na jeho vzniku měl přední taneční publicista, kritik a libretista prof. Jan Reimoser (Jan Rey), který se současně stal jeho prvním vedoucím. V pedagogickém sboru působily takové osobnosti jako Zora Šemberová, Saša Machov, Robert Braun, Dr.M.A. Tymichová, Laurette Hrdinová, Anna Dubská a další. Od samého počátku byla výuka koncipována jako všestranné taneční vzdělání včetně odborně-teoretického. V původně 4letém studijním programu byl vyučován tanec klasický, tanec novodobý a samozřejmě autentické i stylizované formy lidového tance. Mezi prvními absolventy byli Eliška Boňková, František Halmazňa, Hana Machová, Nataša Rybínová, Miroslava Vlášková, Věra Urbánková, v dalších letech k nim přibyli např. Vlasta Šilhanová, Věra Untermüllerová, Lubomír Rešl, Zdeněk Doležal, Marta Synáčková, Pavel Šmok, Otto Šanda, Naděžda Blažíčková a mnoho dalších. Co jméno, to pojem v československém baletním umění (viz. podrobný seznam absolventů).

Diskuze