Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace

Video

Taneční konzervatoř Brno poskytuje bezplatné osmileté souběžné odborné taneční a všeobecné vzdělání. Odborné umělecké vzdělání připraví absolventy ke kvalifikovanému uplatnění v profesi tanečního umělce, umělecko-pedagogické vzdělání v profesi tanečního pedagoga a všeobecné vzdělání dotváří jejich připravenost ke studiu vysoké školy. Všeobecné vzdělání získávají studenti z celé oblasti kultury a zároveň i studují dva světové jazyky. Studium je ukončeno maturitními a absolventskými zkouškami, kde žáci získávají střední odborné a vyšší odborné vzdělání. Maturita a absolutorium dává studentům možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách tanečního, dramatického, filologického a filosofického zaměření.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.tkbrno.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/TKBrno.cz
Instagram: https://www.instagram.com/TKBrno/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UxO3TgU5IBs
Zaměření školy: Konzervatoř
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

82-46-P/01 Tanec

Podrobné informace o škole

Historie

Brněnské taneční školství se ve svém vývoji za hudebním značně opožďovalo. Taneční oddělení bylo při Konzervatoři v Brně otevřeno teprve roku 1946, tedy více než čtvrt století od jejího založení. Do té doby se vyučovalo jen na soukromých tanečních školách, jež byly zřizovány podle zákona z r. 1850, který nezajišťoval potřebnou úroveň výuky. Kvalita umělecké průpravy byla různá a zvýšila se až po zavedení státních zkoušek v roce 1925, kdy vzrostla odbornost vzdělání u řady učitelek, které vycházely především z metod Hellerau – Laxemburg, Dalcroze, Labana a Duncanové. V oboru klasického tance byla situace odlišná. Soukromé baletní školy si zřizovali většinou členové baletních souborů již během své umělecké činnosti nebo po jejím ukončení. V Brně měla vedoucí postavení baletní škola I. V. Psoty, z níž vyšla celá generace tanečníků a tanečnic, a někteří z nich zaujali místa pedagogů na nově zřízeném tanečním oddělení brněnské Konzervatoře. Žáci sem byli přijímáni po ukončení základní školy a po čtyřletém studiu, zahrnujícím systematickou taneční výchovu a kompletní středoškolské vzdělání, a získávali aprobaci k výkonu divadelní či pedagogické praxe. Odborné školení bylo soustředěno do několika disciplín: klasický, novodobý a lidový tanec, rytmika, taneční improvizace, pedagogika a metodika. Při počáteční koncepci našeho tanečního školství se nijak výrazně neuplatnilo ruské pojetí výuky klasického tance.  Více na našem webu.

Diskuze