preview

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302

Popis

Působení Integrované střední školy Františka Melichara Brandýs nad Labem - Stará Boleslav skončilo k 30. 6. 2021.

V případě ztráty vysvědčení nás prosím kontaktujte na e-mail: info@szesbrandys.cz, tel.: 326904316, 606095432

 Naše škola aktuálně nabízí dva maturitní obory denního studia:  

  • Agropodnikání a Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví
  • Ekologie a životní prostředí

Žáci naší školy využívají odborné učebny chovu zvířat, pěstování rostlin, učebnu ekologie, biologie, jazyků, laboratoř chemie a dvě učebny s počítači. Všechny učebny včetně kmenových tříd jsou vybaveny dataprojektory a počítači. Žáci mohou také využívat školní knihovnu.

Učitelský sbor je plně kvalifikovaný.

Během celého studia žáci chodí na učební, individuální a prázdninové praxe tak, aby zhodnotili a použili nabyté teoretické vědomosti. K tomu se využívají soukromé farmy, státní podniky a Školní statek v Lázních Toušeň.   

SZeŠ je státní škola, studium je denní čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

 

"Dříve byly na škole obory pěstitel a chovatel. V současné době máme obor Ekologie a životní prostředí a obor Agropodnikání, který se od 1. 9. 2015 rozděluje na Agropodnikání a směr Chov koní a jezdectví. Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi je jedna z nejstarších zemědělských škol. Díky označení města, kde sídlí, dovolím si tvrdit, že se jedná i o jeden z nejdelších názvů škol. Cením si toho, že od roku vzniku 1897, kdy se škola poprvé otevřela jako „zimní hospodářská škola“, je stále zaměřena na zemědělství. Samozřejmě není to pouze zemědělství, ale škola se musela přizpůsobit potřebám moderního života a hlavně požadavkům současné doby pro absolventy školy. V současné době je kladen důraz nejen na odbornost, ale i na všeobecný přehled z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, ekonomiky, výpočetní techniky atd. Dnes má škola poměr odborných předmětů k všeobecným předmětům 50 : 50. Myslím si, že tento poměr dává našim absolventům velice dobrý základ nejen k přijetí na vysoké školy, ale i pro různá zaměstnání nebo podnikání."

                                                                                                      Ing. Michal Ornst, ředitel školy

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.szesbrandys.cz/
Zaměření školy: Střední zemědělská škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ směr Chov koní a jezdectví

Podrobné informace o škole

HISTORIE ŠKOLY                                                                                       

3. listopadu r. 1897 byla v Brandýse nad Labem slavnostně otevřena Zimní hospodářská škola. Byla založena v roce 1897, v roce, ve kterém vrcholí boj o modernizaci českého zemědělství. V témže roce byla založena Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v Království Českém. Tato ústřední jednota znamenala stejně jako zakládání Okresních hospodářských záložen novou vlnu agrarismu, která vyvrcholila r. 1899 založením agrární strany. Proto vznik zemědělského školství na Brandýsku byl vyvrcholením národně emancipačního hnutí českého rolnictva, které se začínalo brát o svá práva. Malí a střední rolníci si od 80. let vynucovali přístup k moderním technologiím zemědělské výroby, přístup o to těžší, že měli svá hospodářství zadlužená a nebyli schopni posílat své syny na drahé střední školy s vysokými náklady na školné a ubytování v internátech.

Diskuze