preview

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Video

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://szs.chrudim.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/people/St%C5%99…27/
Instagram: https://www.instagram.com/szs_chrudim/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hKj2I1FmSN8
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 234
Počet absolventů od roku založení: 1260

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ŠVP Praktická sestra), 75-41-M/01 Sociální činnost (zaměření výchovně nepedagogické a sociálně správní)

Praktická sestra

Sociální činnost

Podrobné informace o škole

Vybavení školy

...., aneb držíme krok

  • Všechny učebny jsou vybaveny moderní AV technikou – dataprojektory,  PC, na každém patře je instalována nejméně jedna interaktivní tabule Smart board.
  • Z programu IROP byla dokončena i rekonstrukce počítačové učebny a učebny přírodních věd a jazyků. Nově vznikla také učebna první pomoci.
  • Přírodovědná a jazyková učebna je vybavena 16 žákovskými a jedním učitelským mikroskopem, který zajišťuje projekci. K dispozici jsou zde i žákovské tablety zatraktivňující výuku
  • Prostory školy jsou pokryty bezdrátovou wifi sítí pro přístup k internetu všem žákům i návštěvníkům budovy.
  • Odborné učebny simulují reálné podmínky praktického vyučování, jsou moderně vybaveny polohovacími lůžky, trenažéry pro nácvik jednotlivých činností, množstvím kompenzačních pomůcek, cvičným AED a PC zázemím se simulátorem nemocničního informačního systému.
  • Učebna somatologie disponuje množstvím nových anatomických a funkčních modelů lidského těla.
  • Nově zrekonstruovaná miniposilovna slouží při skupinové i individuální tělesné výchově
  • Odpočinkové prostory pro žáky školy jsou zastoupeny kafetérií s nápojovým a jídelním automatem, dostupnými mikrovlnnými troubami, fotbálkem, klavírem a posezením.
  • V teplých dnech žáci využívají k relaxaci a odreagování příjemné venkovní prostory dvorečku.

Diskuze