Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

Video

Historie města, školy a parku

Od roku 1948 škola sídlí v zámeckém areálu, kdy sem byla přemístěna jedna z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, samostatná mistrovská zahradnická škola v Chrudimi. V průběhu let prošla škola změnami, měnily se formy studia, názvy školy i zřizovatelé, ale vše propojoval zahradnický obor. Od roku 2015 přibyl do nabídky školy obor rybářský.

Město Kopidlno leží 15 km od Jičína směrem na Poděbrady. Žije zde 2 000 obyvatel. Ves s tvrzí se poprvé připomíná v roce 1322. V roce 1451 byla ves povýšena na městečko a znak města získala roku 1523. Původním majitelem vodní tvrze byl Petr Kopidlanský. Roku 1508 byla tvrz vypálena Pražany za činy pana Jiříka Kopidlanského z Kopidlna. Na počátku 16. století koupil městečko Václav Haugvic z Biskupic. Ten přebudoval tvrz na renesanční zámek. V roce 1564 byla přehrazena bažina a vytvořen zdejší rybník o rozloze 12 ha. Roku 1616 získal Kopidlno Jan Rudolf Trčka, který zámek dostavěl. V roce 1624 se stal jeho majitelem Albrecht z Valdštejna.

Kolem zámku je anglický park o rozloze 7,68 ha. Přední partie kolem zámku byly provedeny v pravidelné úpravě a zadní části přecházely v listnatý les, který sloužil jako bažantnice. Významná přestavba parku byla provedena v roce 1893. Významnou stavbou v parku se stala zimní zahrada, postavená dle vzoru Schönbrunského palmového skleníku. V roce 1945 zámek převzal stát.

Zahradnická škola našla domov v tomto krásném prostředí v dubnu roku 1948, kdy sem přesídlila z Chrudimi. Tehdy došlo k uvolnění prostor zámku, u kterého bylo i vhodné zázemí pro zahradnický obor, zámecký park, skleníkové hospodářství a pozemky. Bylo rozhodnuto o přemístění samostatné zahradnické školy v Chrudimi, jedné z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, do Kopidlna.

Současnost: moderní úspěšná škola v zámeckém prostředí

Celý zámecký areál poskytuje škole kvalitní zázemí. Teoretická výuka probíhá v zámeckém objektu a nabízí nejen předměty všeobecně vzdělávací a odborné, ale i výběr volitelných předmětů. Pro žáky je zajištěno ubytování v domově mládeže, možnost celodenního stravování ve školní jídelně. Ve volném čase se studentům nabízí možnost vyžití ve sportovní hale a na sportovištích v areálu školy a práce v zájmových kroužcích.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Zahrskola/?fref=ts
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Be523h3Sfsk
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Zahradnictví

Rybářství

Zahradník

Zahradnické práce

Zahradnictví (nástavba)

Diskuze