preview

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sus-ostrava.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/susostrava2016/
Instagram: https://www.instagram.com/sus_ostrava/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

82-41-M/04 Průmyslový design

82-41-M/05 Grafický design

Podrobné informace o škole

Vize školy: 
Vzdělávat a vychovávat žáky školy tak, aby získali předpoklady pro rozvoj svého talentu a pro úspěšný osobní i profesní život v podmínkách rychle se měnící společnosti 21. století.

V rámci kmenového oboru 82 Umění a užité umění nabízíme v současné době žákům možnost studia v pěti oborech vzdělání podle rámcových vzdělávacích programů/RVP:

 • 82-41-M/01 Užitá malba
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/04 Průmyslový design
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

a v osmi školních vzdělávacích programech/ŠVP:

 • Užitá a umělecká malba
 • Fotografie a média
 • Design výrobků
 • Design obalů
 • Klasická a počítačová grafika
 • Grafika a animace
 • Kresba a ilustrace
 • Keramický design

Studium všech oborů/ŠVP je čtyřleté a je ukončováno maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci získávají základy pro samostatnou uměleckou práci a předpoklady ke studiu na vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením.

V prvních dvou letech studia jsou žáci školy seznamováni se základními prvky výtvarného jazyka, s prostředky výstavby kompozice, se základy výtvarného řemesla. Ve druhé polovině studia je práce žáků do značné míry samostatnou tvůrčí činností, citlivě vedenou pedagogy. Moderní formy studia ani výrazové prostředky výtvarné komunikace se vedle tradičních postupů neobejdou bez výrazného podílu práce s počítačovou technikou, s poměrně širokou škálou nejnovějších verzí odborného softwaru.

Škola cíleně buduje svou image na kvalitě svých žáků a absolventů. Řada z nich potvrzuje své kvality mimo jiné i tím, že pravidelně přivážejí různá ocenění ze soutěží a přehlídek mladého umění. Absolventi školy jsou také ve velké většině úspěšní při přijímacím řízení k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách a svou tvorbu uplatňují a představují v řadě českých i zahraničních prestižních galerijních institucí již před dokončením svého vysokoškolského vzdělávání.

Základem budoucích úspěchů žáků, a tedy i jedním z důležitých měřítek kvality školy, je rovněž složení učitelského sboru. V rámci jednoho kolektivu dochází k propojení důrazu na zvládnutí základních technik a řemeslných postupů s respektem k tvůrčí individualitě a k otevřenosti vůči novým uměleckým tendencím.

Ve Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci je zřízena školská rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 168; zákon 561/2004Sb.).

Diskuze