preview

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2

Popis

V současné době se naše škola skládá z pěti částí a je jedním z největších vzdělávacích zařízení pro zdravotně znevýhodněné v České republice. Jsme schopni na žáky působit od útlého dětství až po jejich dospělost. Výhodou je, že se žáci pohybují ve stále stejném prostředí.

Součástí rozlehlého areálu je mateřská škola, základní škola, základní škola speciální, střední škola a speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené.

 

Škola také nabízí dětem a žákům se zrakovým postižením poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.kamenomlynska.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/kamenomlynska.cz
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Rekondiční a sportovní masér

Pečovatelské služby

Prodavačské práce

Masér sportovní a rekondiční

Obchodní akademie

Sociální činnost

Podrobné informace o škole

Historie školy

V současné době se naše škola skládá ze sedmi subjektů a je největším vzdělávacím zařízením pro zdravotně znevýhodněné v České republice. Krátce se podívejme do historie.

Brněnský ústav pro výchovu nevidomých byl otevřen v roce 1835 v Brně-Zábrdovicích, nesl název Ústav pro slepé a jeho zakladatelem byl Jan Rafael Beitl

V souvislosti s uzákoněním povinné školní docházky (1948) i pro nevidomé děti byla při ústavu zřízena národní a neúplná osmiletá střední škola.

V roce 1961 vzniká základní devítiletá škola internátní pro nevidomé se čtyřmi třídami pro slabozraké.

V roce 1978 byla založena mateřská škola pro nevidomé.  Od školního roku 1987/88 se škola rozrůstá o Zvláštní školu pro nevidomé.

Později se název změnil na Mateřská, základní a zvláštní škola pro nevidomé a slabozraké s internátem.

V roce 1990 se škola přestěhovala z ulice Veveří 15 v Brně do komplexu budov v areálu bývalé Krajské politické školy v Brně.

Celý areál se postupně proměňoval a proměňuje tak, aby co nejlépe sloužil zdravotně znevýhodněným dětem. 

Soukromá střední škola internátní pro zrakově postiženou mládež  byla založena v roce 1992 a byla první střední školou pro takto handicapovanou mládež v Brně. 

Od roku 1994 ke škole přibylo Speciální pedagogické centrum. Od roku 2006 se škola sloučila se střední školou a vznikla Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2.

K 1. září roku 2016 jsme se stali Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro zdravotně znevýhodněné s možností přijímat žáky s různými typy postižení.

Diskuze