preview

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Popis

Dnešní Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno vznikla 1. 1. 2012. Rozhodnutím Jihomoravského kraje byla Vyšší odborná škola oděvního designu managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní na Francouzské spojena se Střední školou umění a designu se sídlem na Husové a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Obřanech.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/obory/
Facebook: https://www.facebook.com/vos.restaurovani/
Zaměření školy: Střední odborná škola, Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Podrobné informace o škole

Myšlenka založit samostatnou vyšší tkalcovskou školu v Brně jako první vyšší textilní školu v Rakousku – Uhersku vznikla na základě velkých úspěchů vyspělého brněnského textilního průmyslu na světové výstavě v Londýně roku 1851. V roce 1852 Obchodní a živnostenská komora zřídila řemeslnickou školu s přádelnickým a tkalcovským oddělením pro výchovu odborných dělníků a dílovedoucích. Vyučovalo se formou večerních kurzů v sobotu a v neděli německém a českém jazyce.

1860
Výnosem Ministerstva kultury a vyučování byla k 17. 7. 1860 založena Vyšší tkalcovská škola se sídlem na Fabriksgasse (dnešní ulice Úzké), kde byla slavnostně otevřena 25. 10. téhož roku. Hlavním úkolem školy bylo zajistit kvalitní odborné vzdělání, které by plně uspokojilo požadavky vyspělého vlnařského průmyslu celé monarchie. Škola připravovala pracovníky pro vyšší funkce, zejména ředitele a majitele podniků.

1996
Významným mezníkem v historii školy je tento rok, kdy je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR změněna zřizovací listina k založení vyššího odborného vzdělávání s novým názvem Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola textilní. Na vyšší odborné škole se poprvé otevírají obory Výrobní a obchodní manažer textilu a Textilní výtvarník a v následujícím roce obor Textilní technologické procesy.

2001
Vzhledem k nedostačující kapacitě budovy je komplex školy rozšířen o rekonstruovanou budovu na ulici Francouzská 99.

2003
Škola byla oceněna Zlatým diplomem ATOK potvrzujícím, že škola splňuje požadavky Asociace textilních, oděvních a kožedělných podniků na vzdělávací zařízení připravující odborníky ve svých profesích.

2006
Ve školním roce 206/2007 dochází ke změně názvu na Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101.

2009
Zavádějí se nové školní vzdělávací programy (ŠVP) do výuky. Jsou to: Modelářství a návrhářství oděvů, Design interiéru a textilních doplňků a Obchodní podnikání a propagace.

2010
Škola slavila 150. výročí založení.

2012
Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní je sloučena se Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou restaurátorskou.
V závěru roku se do nově zrekonstruovaných restaurátorských ateliérů na Francouzskou 101 a 99 přestěhovala Vyšší odborná škola restaurátorská.

1.7. 2015
Nový název školy: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace.

1. 9. 2015
Zahájení výuky dle inovovaného vzdělávacího programu pro Oděvní a textilní design s kreditovým systémem.

Diskuze