preview

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Praha 5

Video

Naučíme Vás vdechnout život dřevu a kovu – rukama, hlavou a srdcem …

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ssuar.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/restaurovani.dreva
Instagram: https://www.instagram.com/vos_praha_rest…va/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5HPj6Vhff68&feature=emb_logo
Zaměření školy: Střední odborná škola, Technika, Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

VOŠ Konzervátorství a restaurátorství

Umělecké řezbářství a restaurování

Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro řezbářské práce

Umělecké kovářství a zámečnictví

Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce

Truhlář

Konstrukce a design nábytku

Technik nábytkářské a dřevařské výroby – nástavbové studium

Čalouník a dekoratér

Umělecké truhlářství a restaurování

Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro truhlářské práce

Umělecké řemeslné práce

Podnikání – nástavbové studium a dálkové nástavbové studium

Podrobné informace o škole

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.

  • Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Praha 5
  • Nový Zlíchov 1063/1, 15000 Praha 5
  • tel.: 211 153 338
  • e-mail: ssuar@ssuar.cz
  • https://www.ssuar.cz/

Diskuze