preview

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Video

Střední škola služeb a podnikání je určena především žákům, kteří se po absolvování studia na naší škole chtějí profesionálně věnovat oborům zaměřeným na služby, případně si chtějí otevřít živnost v daném oboru. Tomu odpovídá také koncepce studia – probíhá nejen ve formě teoretické výuky, ale také praktického výcviku v našich střediscích odborného výcviku. Dnešní forma školy vznikla sloučením dvou dosavadních organizací – Střední školy oděvní, služeb a podnikání v Ostravě-Porubě s organizací Střední škola obchodní v Ostravě-Přívoze s účinností od 1. 9. 2009 (viz usnesení 5. zasedání zastupitelstva MS kraje ze dne 17. 6. 2009). Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Střední škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Škola má sídlo v Ostravě-Porubě na ulici Příčné 1108 a odloučené pracoviště na ulici Polská 8, Ostrava-Poruba. Současný název používá škola od 1. 11. 2009. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje škola rekvalifikační kurzy. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ss-ostrava.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SS.Ostrava.Poruba/
Instagram: https://www.instagram.com/ss_sluzeb_a_po…ni/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NkoQtzWDNaQ
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

66-51-H/01 Prodavač

69-51-H/01 Kadeřník

66-52-H/01 Aranžér

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

34-56-L/01 Fotograf

69-41-L/01 Kosmetické služby

64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium)

64-41-L/51 Podnikání (denní studium)

Diskuze