preview

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Video

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb.

Střední škola se nachází od 1.9.1993 v areálu bývalých starých kasáren v Rokycanech, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě zrekonstruované a moderně vybavené budovy dílen, včetně svářečské dílny. Procvičování dovedností žáků se provádí na pracovištích fyzických nebo právnických osob – smluvní pracoviště.

Škola má schválenou doplňkovou činnost, která zahrnuje:

  • Svářečskou dílnu,
  • Hostinskou činnost,
  • Maloobchod se smíšeným zbožím (v budově školy je výuková prodejna),
  • Autoškolu.

Vybavení školy a dílen vytváří podmínky pro kvalitní realizaci výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vzdělání. Nabídka vzdělávacích programů je aktualizovaná podle potřeb trhu práce v okresu Rokycany, reaguje na požadavky sociálních partnerů.
Škola se aktivně zapojuje do projektů – projektů ESF, dotačních titulů, apod.

Škola zprostředkovává žákům internátní ubytování na základě žádosti. Stravování žáků je zajištěno v budově školy ve školní jídelně, kde je možnost výběru ze dvou jídel.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://skola-rokycany.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SSRokycany
Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9voXEcAPUiY
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obchodník, kód oboru 66-41-L/01

Gastronomie, kód oboru 65-41-L/01

Mechanik seřizovač – Obráběč kovů, kód oboru 23-45-L/01, 23-56-H/01

Strojní mechanik, kód oboru 23-51-H/01

Obráběč kovů, kód oboru 23-56-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru 23-68-H/01

Opravář zemědělských strojů, kód oboru 41-55-H/01

Lesní mechanizátor, kód oboru 41-56-H/01

Kuchař – číšník, kód oboru 65-51-H/01

Prodavač, kód oboru 66-51-H/01

Provozní technika, kód oboru 23-43-L/51

Podnikání, kód oboru 64-41-L/51

Mechanik seřizovač, kód oboru 23-45-L/51

Podrobné informace o škole

Úsek teoretického vyučování:
Teoretické vyučování probíhá v budově školy. Trendem výuky je co nejvíce výuku přiblížit žákům. Přiblížení výuky se uskutečňuje za pomoci využívání výukových programů, internetu, didaktických pomůcek, apod. Na teoretickém vyučování jsou multimediální učebny a učebny výpočetní techniky. Poradenskou činnost na škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Na škole pracuje koordinátor enviromentálního vzdělávání a výchovy.

Úsek praktického vyučování:
Odborný výcvik je nedílnou součástí v systému přípravy žáků na budoucí povolání. U oborů středního vzdělání s výučním listem probíhá výuka 1 týden teoretického vyučování a 1 týden praktického vyučování. Na jeho kvalitě závisí zvládnutí požadovaných dovedností, vědomostí a návyků. V rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá pravidelně, žáci prezentují své dovednosti.
Odborný výcvik je uskutečňován pod vedením zkušených a plně kvalifikovaných učitelů odborného výcviku na pracovištích školy nebo smluvních pracovištích fyzických a právnických osob. Je již letitou a osvědčenou praxí v odborném výcviku, že část žáků 3letých a 4letých oborů vzdělání pracuje v rámci odborného výcviku na smluvních pracovištích. Žáci tak mají možnost poznávat výrobu, režim i atmosféru profesionálních provozoven nebo jiné běžné činnosti firem v příslušných výukových oborech, se kterými se ve školním prostředí nesetkají.

Diskuze