preview

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Video

Rok 2014 - sloučení škol

Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina dochází k 1. 7. 2014 ke sloučení škol:

  • Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
  • Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Ke stejnému datu dochází ke změně názvu přejímající školy, kterou je Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.svetlavm.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/svetlavelkemezirici
Instagram: https://www.instagram.com/_skolasvetla_/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SVEzBC9yzeM
Zaměření školy: Střední odborná škola, Odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hotelnictví

Dopravní prostředky

Mechanizace a služby

Nástavbové studium Podnikání

Kuchař-číšník

Elektrikář

Elektromechanik pro zařízení a přístroje - výtahář

Mechanik opravář motorových vozidel

Opravář zemědělských strojů

Podrobné informace o škole

Světlá byla založena v roce 1901 jako odborná škola pro ženská povolání. Název školy byl vyjádřením úcty ke spisovatelce Karolíně Světlé, která bojovala v minulém století za emancipaci žen.

V roce 1923 byla postavena první budova Světlé. V roce 1928 se uskutečnila rozsáhlá přestavba se 14 třídami, třemi kuchyněmi a dvoranou. V roce 1928 byly na Světlé zahájeny vyučovací hodiny v oborech pro vzdělávání učitelek domácích nauk. Ve školním roce 1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 548 žákyň z celé republiky a 16 z ciziny.

Po 2. světové válce se mění orientace školy. Vyučování se zaměřuje na veřejné stravování. Na konci 40. let se mění  název na Vyšší školu výživy a brzy na to vzniká Škola společného stravování. Dochází ještě k jedné změně. Na škole původně výhradně dívčí se ve školním roce 1950/1951 objevují první chlapci.

Pohled na historii školy naznačuje, že jsme školou s dlouholetou tradicí. Během několika desítek let vychovala Světlá velký počet vzdělaných a po odborné stránce dokonale připravených absolventů, z nichž mnozí se úspěšně uplatnili a uplatňují ve své profesi.

Od roku 1996 přechází škola na čtyřletý studijní obor hotelnictví a turismus. Vedle teoretických a praktických odborných předmětů, předmětů všeobecně vzdělávacích je značná pozornost věnována výuce 2-3 cizích jazyků. Studium je zakončeno zkouškou s možností pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole. Škola zajišťuje v dostatečné míře studentům tříměsíční zahraniční praxi ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku a na Slovensku, měsíční zahraniční stáže v Německu, Rakousku.

Diskuze