preview

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Video

SŠPTA je v současnosti největší školou v Kraji Vysočina. Učí se zde více jak 1.300 žáků. Vznikla 1. 7. 2014 sloučením SPŠ Jihlava, SŠT Jihlava a SŠA Jihlava. Zaměřuje se na výuku strojírenských, elektrotechnických a automobilových oborů a oboru zaměřeného na IT s možností specializace na multimédia a webdesing.
SŠPTA získala v roce 2015 certifikát ISO 9001/2008, je zapojena do řady projektů OPVK, krajských projektů atd.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ssptaji.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SSPTAJI/
Vimeo: https://rumble.com/embed/vb4vvf/?pub=hvijr
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 558
Počet přihlášených: 705
Počet zapsaných: 279
Počet studentů: 1257

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Vyučované obory

23-43-L/51 Provozní technika - nást. st. denní Prezenční studium
39-41-L/51 Autotronik - nást. st. denní Prezenční studium
64-41-L/51 Podnikání - nást. st. dálkové Prezenční studium
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) Prezenční studium
23-56-H/01 Obráběč kovů Prezenční studium
23-62-H/01 Jemný mechanik (Hodinář) Prezenční studium
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Prezenční studium
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Prezenční studium
23-61-H/01 Autolakýrník Prezenční studium
18-20-M/01 Informační technologie Prezenční studium
23-52-H/01 Nástrojař Prezenční studium
26-51-H/01 Elektrikář Prezenční studium
23-41-M/01 Strojírenství Prezenční studium
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Prezenční studium
39-41-L/01 Autotronik Prezenční studium
26-41-L/51 Provozní elektrotechnika - nást. st. denní Prezenční studium
23-55-H/02 Karosář Prezenční studium
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Prezenční studium
26-41-M/01 Elektrotechnika Prezenční studium

Autotronik

Elektrotechnika

Informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Mechanik seřizovač

Strojírenství

Autolakýrník

Elektrikář

Elektrikář silnoproud

Jemný mechanik (hodinář)

Karosář

Mechanik opravář motorových vozidel

Nástrojař

Mechanik opravář motorových vozidel

Nástrojař

Obráběč kovů (operátor obráběcích strojů)

Strojní mechanik (zámečník)

Autotronik

Podnikání

Provozní elektrotechnika

Provozní technika

Přijímací řízení

Ano, u oborů M a L.

Podrobné informace o škole

SŠPTA vznikla sloučením třech původních technických škol (SPŠ Jihlava, SŠT Jihlava a SŠA Jihlava). Žáci mohou studovat v oborech vzdělání skupiny M (4-leté maturitní obory), skupiny L (4-leté obory s maturitou, 2-leté denní nástavbové studium a 3-leté dálkové nástavbové studium ukončené MZ) a skupiny H a E (3-leté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem).

Škola spolupracuje s významnými  partnery nejen našeho regionu, především s firmami Bosch Diesel Jihlava, ČEZ, CZ LOKO, Tesla Jihlava, Automotive Lighting, Fraenkische CZ, Mann-Hummel, Strojírny Podzimek, VMV Jihlava, Swoboda CZ, TKZ Polná a řadou dalších. Nejvýznamnějším partnerem je firma Bosch Diesel. Spolupráce se datuje již od roku 2003, kdy firma dala škole k dispozici menší dílnu s CNC stroji a veškerým materiálně technickým zabezpečením. Vybudováním nového školicího střediska v roce 2007 dostala spolupráce školy a firmy Bosch nový rozměr. Mimo kompletně vybavené dílny a učebny pro výuku strojírenských oborů byly škole nabídnuty i dvě plně vybavené laboratoře pro výuku elektrooborů. Celek reálného výrobního prostoru byl dotvořen třemi robotickými pracovišti, přístroji pro zaměření nástrojů, měrovou laboratoří a počítačovou učebnou se software, kde je možné tvořit kompletní výkresovou dokumentaci a programy pro CNC stroje. V současné době navštěvuje prostory školicího střediska v rámci výuky praxe a odborného výcviku cca 250 žáků. Firma se významně zapojila do projektu „Postav si své auto“, kde se stala jediným sponzorem školy v rámci této akce známé spíše podle názvu vozu „Kaipan“. 

Moderní pracoviště školy jsou vybavena novými technologie tak, aby žáci byli co nejvíce připraveni pro praxi, ale také pro studium na VOŠ a VŠ technického zaměření.
Mimo jiné byste ve škole našli následující pracoviště:
- učebna měření vybavená 3D dotykovým souřadnicovým CNC měřícím strojem DuraMax a dalšími digitálními přístroji
- pracoviště s produktivními i výukovými CNC frézkami a soustruhy
- robotická pracoviště
- fotografický ateliér srovnatelný s profesionálními pracovišti
- 3D tiskárny a 3D skenery
- učebny pneumatiky a elektropneumatiky
- moderní pracoviště diagnostiky vozidel (např. laserová geometrie náprav, emisní stanice, válcová zkušebna brzd, atd.)
- výkonová zkušebna vozidel
- moderní autolakovna
- karosárna
- autoservis

 Spolupracujeme se zahraničními školami v rakouském Neunkirchenu a slovenských Šuranech.

SŠPTA získala v roce 2018 certifikát ISO 9001:2015.

 

 

 

 

Diskuze