Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://skolabydzov.mozello.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/sstrnb/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

23-45-M/01 obor Dopravní prostředky - vzdělávací program Technik silniční dopravy

23-45-M/01 obor Dopravní prostředky - vzdělávací program Operátorka (operátor) silniční dopravy 4 letý obor zakončený maturitní zkouškou

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - vzdělávací program Opravář a diagnostik zemědělských strojů

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel -vzdělávací program Řidička, Řidič nákladní a osobní dopravy

26-57-H/01 obor Autoelektrikář - vzdělávací program Diagnostik motorových vozidel

26-51-H/02 Elektrikář - vzdělávací program Elektrikář – silnoproud

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel -vzdělávací program Automechanik

29-56-H/01 Řezník /ce/ - uzenář /ka/

65-51-H/01 Kuchař - číšník

29-54-H/01 Cukrář

23-43-L/51 Provozní technika -vzdělávací program Dopravní a letecký technik

23-43-L/51 Provozní technika -vzdělávací program Operátor zemědělské techniky

23-43-L/51 Provozní technika -vzdělávací program Dopravní technik

29-41-L/51 Technologie potravin -vzdělávací program Technolog výroby potravin

23-43-L/51 Provozní technika -vzdělávací program Dopravní a letecký technik

23-43-L/51 Provozní technika -vzdělávací program Operátor zemědělské techniky

23-43-L/51 Provozní technika -vzdělávací program Dopravní technik

29-41-L/51 Technologie potravin -vzdělávací program Technolog výroby potravin

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen škola nebo SŠTŘ), je školským zařízením zřizovaným od 1. října 2001 Královéhradeckým krajem.

    Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a měst.
    Škola si klade za cíl profilovat se nadále jako regionální školské zařízení vyučující obory středního vzdělání v oblasti dopravy, opravárenství, autoopravárenství a strojírenství, dále specifický program zemědělského oboru středního vzdělání s technickým obsahem, dále pak programem přípravy žáků pro výrobní a obchodní subjekty v řeznicko-uzenářské a cukrářské výrobě a programem v oblasti gastronomie, potravinářství a služeb.
   Škola vyvíjí doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské činnosti, výuky řízení motorových vozidel, osobní a nákladní dopravy, vzdělávání řidičů, v servisní, vzdělávací a obchodní činnosti a v oblasti služeb. Škola plní významnou funkci z hlediska integrace své činnosti do kontextu života v regionu i z hlediska zaměstnanosti a spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v rámci výchovy a výuky žáků.
   Celý areál školy se nachází v Novém Bydžově v pěti objektech, v objektu praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou a v komplexním areálu v Hlušicích.
   Škola hospodaří s výrazně velkým portfoliem nemovitého majetku, který se skládá po sloučení k 1. 1. 2008 ze tří aktivně využívaných budov v Novém Bydžově, z areálu střediska praktického vyučování v Novém Bydžově Na Švarcavě, z areálu střediska praktického vyučování potravinářských oborů v Chlumci nad Cidlinou, z dílenského areálu střediska praktického vyučování v Hlušicích a z areálu budov školy, školní jídelny a domova mládeže v Hlušicích. Vedle toho škola hospodaří s jedním bytovým objektem a s několika hospodářskými objekty včetně pozemků. V druhé polovině školního roku 2017/2018 byla zahájena komplexní rekonstrukce střediska praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava s cílem vybudování moderního pracoviště pro strojírenské a elektrotechnické obory (IROP, SFŽP), jejíž ukončení a kolaudace byla realizována v druhé polovině roku 2019. Celé pracoviště bylo uvedeno do provozu počínaje školním rokem 2019/2020 a v následujícím školním roce 2020/2021 získalo plné logistické a technické využití.
   V Novém Bydžově je teoretické vyučování provozováno ve třech budovách, škola provozuje sportovní areál v ulici Dr. M. Tyrše 112 a dále provozuje školní jídelnu umístěnou v budově školy, Revoluční třída 211.
   V Hlušicích je umístěna budova pro teoretické vyučování, dílenský areál se stanicemi měření emisí a stanicí technické kontroly, svářečskou školou, autoškolou a školicím střediskem řidičů, dále domov mládeže, školní jídelna, sportovní hala a sportovní hřiště, hospodářské budovy, obytný dům č. p. 46, kanceláře SŠTŘ a veškeré pozemky školy. V rámci dílenského komplexu působí žákovské autoservisy a žákovský agroservis.    

   V Chlumci n. C. jsou umístěny dílny oboru středního vzdělání cukrář a prodejna s dílnou oboru středního vzdělání řezník-uzenář. V druhé polovině školního roku 2017/2018 byla zahájena komplexní rekonstrukce střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou s cílem vybudování moderního pracoviště pro potravinářské a gastronomické obory (ITI), jejíž ukončení včetně kolaudace bylo podle plánu realizováno v roce 2019 a celé pracoviště bylo uvedeno do provozu počínaje školním rokem 2019/2020 a v následujícím školním roce 2020/2021 získalo plné logistické a technické využití…

Diskuze