preview

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

  • Praskova 399/8, 746 01 Opava
  • Tel.: 553 621 580

Popis

Naše Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě patří se svou více než šedesátiletou tradicí k nejstarším odborným školám v Opavě. Její původní ryze technický profil se zaměřením na obory strojírenské a elektrotechnické byl v devadesátých letech rozšířen o uměleckoprůmyslové obory a perspektivní obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední uměleckoprůmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 84
Počet studentů: 329

Přijímací řízení

Podmínky přijetí pro školní rok 2015/2016:
Ke studiu technických oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:
podle prospěchu na základní škole a podle výsledků písemných přijímacích zkoušek
K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka uvedená na přihlášce. Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, však pro uchazeče o přijetí na naše obory nevyžadujeme stanovení zvláštních zdravotních požadavků, jsou zařazeni do kategorie prací I.
Den otevřených dveří proběhnou:
středa 12. listopadu 2014 od 14:00 do 17:00 hod.
středa 18. února 2015 od 14:00 do 17:00 hod.
Přihlášky ke studiu
do 15. 3. 2015 budou předloženy na SŠ
písemé testy v rámci pilotního ověřování přijímacího řízení proběhne ve středu 15. dubna  2015
Další informace ke studiu Vám poskytnou:
Mgr. Květoslava Víchová – výchovný poradce
Mgr. Zuzana Vildomcová – zástupce ředitele školy pro technické obory
Ing. Vítězslav Doleží – zástupce statutárního orgánu

 

Podrobné informace o škole

Všechny studijní obory jsou zakončeny maturitou a jejich absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Bližší údaje naleznete na našich www stránkách http://www.sspu-opava.cz

 

  • Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
  • Praskova 399/8, 746 01 Opava
  • tel.: 553 621 580

Diskuze