preview

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://spsow.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/spsow.cz
Instagram: https://www.instagram.com/spsow.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství

Podrobné informace o škole

Historie školy

Studium strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů má v náchodském regionu dlouholetou tradici, a to hlavně v Hronově, Červeném Kostelci a Velkém Poříčí. Potřeba vzdělávání obyvatel v těchto odvětvích souvisela především s rozvojem textilního a strojírenského průmyslu na Náchodsku v 19. století. V Hronově se odborné školství téměř vždy ubíralo technickým směrem. Již od roku 1885 se zde objevovaly snahy o založení průmyslové pokračovací školy. První žáci do ní byli zapsáni v roce 1893. V 70. letech 20. století se stabilizovaly vzdělávací obory na strojírenské, elektrotechnické a gumař-plastikář. Během své dlouhé existence škola několikrát změnila název. Mnozí žáci i obyvatelé Hronova si dodnes pamatují název COP-Centrum odborné přípravy, který škola nesla v letech 1994-2006.

Počátky střední školy ve Velkém Poříčí sahají do 70. let 20. století. V té době bylo z Náchoda do Velkého Poříčí přesunuto Střední odborné učiliště textilní a o dvacet let později i Střední škola textilní. K zásadní změně v nabízených oborech došlo v roce 1995, kdy se ve Velkém Poříčí začali vzdělávat první žáci v polygrafii.

Tento směr postupem času převládl a nahradil původní textilní. Ve školním roce 2005/2006, po dovršení transformace, získala škola název Střední škola propagační tvorby a polygrafie.

V Červeném Kostelci bylo v roce 1959 založeno učňovské středisko pro textilní podniky celého kraje. V roce 1981 zde vzniklo Střední odborné učiliště a od roku 2002 škola nesla název Střední průmyslová škola oděvní. V roce 2008, po přidání ekonomických oborů, se název změnil na Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky.

V roce 2018 došlo ke spojení těchto tří škol pod společný název Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická. O rok později, 1. září 2019, byl společný název změněn na Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace. V roce 2022 byl ukončen provoz školy v Červeném Kostelci a obory přesunuty do Velkého Poříčí. Hlavními cíli současné školy, využívající ke své výuce budovy v Hronově a Velkém Poříčí, je vychovávat samostatně uvažující mladé lidi s jasnými představami o své budoucnosti.

  • Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
  • Hostovského 910,, 549 31 Velké Poříčí
  • tel.: 491 485 048
  • e-mail: skola@spsow.cz
  • https://spsow.cz/

Diskuze