preview

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Popis

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

 KOMUNIKACE

 • Intenzivně komunikujeme se všemi žáky naší školy, s jejich rodiči i se zástupci smluvních pracovišť, kam docházejí naši žáci na praxi.
 • S našimi žáky jsme schopni a ochotni diskutovat o tématech vzdělávání i o jejich případných osobních problémech.
 • Především pro žáky 9. tříd a jejich rodiče pořádáme každoročně několik Dnů otevřených dveří.
 • S žáky 9. tříd základních škol mluvíme při setkání na Dni otevřených dveří také o možnosti jejich další studijní či profesní dráhy.
 • V rámci výuky mají naši studenti možnost komunikovat i s lidmi se zdravotním postižením, což přispívá k oboustrannému osobnostnímu rozvoji účastníků komunikace.

 

LIDÉ

 • Naše škola má kvalifikovaný učitelský sbor, který individuálně přistupuje ke svým žákům.
 • Našim žákům a studentům nabízíme kvalitní ubytování ve vlastním domově mládeže v areálu školy a v nově postavené budově.
 • Naši žáci mohou ve volném čase využít některou z nabízených volnočasových aktivit

 

INFORMACE

 • Naše škola předává informace o svých aktivitách soustavně a různými způsoby – webové stránky, prezentační akce, apod.

 

KVALITA

 • Máme dobře a moderně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou vý­uku
 • Podniky nám na svých pracovištích připravují naše žáky. Tito žáci zůstávají pak mnohdy na těchto pracovištích i po ukončení školy jako zaměstnanci.
 • Kvalitní žáci naší školy často také pokračují nástavbovým studiem či studiem na VŠ.
 • Naši žáci se také umisťují na předních místech v mnohých soutěžích a dalších akcích

 

AKTIVITA

 • Dlouhodobě spolupracujeme s různými organizacemi, zejména s ústavy sociální péče, dále pak s dětským centrem DDM Kralovice a s dalšími smluvními pracovišti.
 • Naše škola se rovněž zúčastňuje dobročinných akcí a sbírek, jako např. Světluška, Srdíčkové dny, Liga proti rakovině.
 • Zúčastňujeme se také mnoha sportovních akcí a soutěží v odborných dovednostech.
 • Naše škola se pravidelně aktivně účastní různých přednášek, výstav a prezentací středních škol.

zaměstnanci školy

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sskralovice.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sskralovice/
Zaměření školy: Odborné učiliště, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ, 41-55-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (AUTOMECHANIK), 23-68-H/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST, 75-41-M/01

Diskuze