preview

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.cichnovabrno.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Telekomunikace - Mobilní aplikace

Telekomunikace - Inteligentní sítě a zařízení

Telekomunikace - Zařízení sdělovací techniky

Informační technologie

Informační a zabezpečovací technika

Elektromechanik

Zařízení sdělovací techniky

Kybernetická bezpečnost

Logistika

Logistika a přeprava

Poštovní provoz

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bezpečnost dat

Management kybernetické bezpečnosti

Podrobné informace o škole

Po přeložení poštovního učiliště z Prahy do Brna zahájilo 1. září 1949 svou činnost také nové technické učiliště na Kounicově ulici. Rozhodnutím nadřízených orgánů musela instituce po dvou letech vyklidit budovu ředitelství pošt na Kounicově ulici a přestěhovat se do nepříliš vyhovujících prostor bývalého policejního ředitelství na Orlí ulici.

V roce 1951 bylo učiliště zařazeno do systému pracovních záloh a školským zákonem z roku 1960 se zařadilo mezi školy II. stupně poskytující střední vzdělání.

V 80. letech byla zahájena výstavba nového moderního areálu naší školy v Brně-Komíně. V tomto novém komplexu zahájilo ve školním roce 1993/1994 Střední odborné učiliště spojů výuku.

Rozšířením vzdělávacího programu o obory střední odborné školy došlo od 1. září 1997 ke změně názvu na Střední odborné učiliště spojů a Střední odbornou školu Brno. Dodnes jde o samostatnou organizaci s právní subjektivitou příspěvkového typu, která zajišťuje komplexní teoretickou i praktickou přípravu na povolání – tradičně pro oblast telekomunikací i pošt, nově pro bankovnictví a techniku administrativy. Po optimalizaci sítě škol se rozšířila oborová struktura od 1. ledna 1998 i o sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě. SOU spojů a SOŠ, jako centrum odborné přípravy regionálního a nadregionálního typu, souběžně zabezpečuje také rekvalifikaci dospělých a další druhy vzdělávání.

Od 1. září 2004 škola změnila název na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště informatiky a spojů Brno.

Od 1. září 2006 má škola nový název Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, tato změna byla provedena dodatkem č. 2 (č. j. 91/4 ze dne 15. června 2006), ke Zřizovací listině č. j. 98/8 ze dne 16. června 2005. Škola se stala lokální síťovou akademií CISCO, umožňující studentům technických maturitních oborů získat mezinárodně platné certifikáty síťových specialistů, rovněž i specialistů na ICT. Zároveň se zapojuje do mnoha vzdělávacích projektů včetně ESF zaměřených do oborů vzdělávání.

Od 1. září 2012 byl název školy změněn na Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Škola je vybavena moderní didaktickou a výpočetní a IT technikou. Učebny praktického vyučování a odborného výcviku jsou vybaveny nejmodernější technologií. Výchova mimo vyučování využívá moderně vybavený domov mládeže s klubovnami, účelově vybavenými kapacitami, tělocvičny, venkovní hrací plochy s lehkoatletickým areálem na umělém povrchu.

Vzdělávání zajišťují kvalifikovaní pedagogové. V rámci volných kapacit svých účelových zařízení vyvíjí škola také další vedlejší doplňkovou činnost v oblasti pronájmů, vzdělávání dospělých, v poskytování služeb ubytování, stravování a organizaci sportovních a kulturních akcí. Od října 1996 bylo v prostorách školy otevřeno internetové studio, které bylo v současnosti nahrazeno funkcí bezdrátového přístupu k síti internet wifi sítí v rámci celého areálu.

Diskuze