Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.

 • Žižkova tř. 250/4, 37001 České Budějovice
 • Tel.: 724 757 613

Popis

Jsme střední škola zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů Informační technologie se zaměřením na programování a Bezpečnostně právní činnost v centru Českých Budějovicích. Vítěz StředníRoku 2015 v Jihočeském kraji.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 52

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní činnost Prezenční studium

Informační technologie

Informační technologie Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče a možní žáci, přijďte nasát atmosféru naší školy. Přijďte klidně opakovaně! DOD je tu pro každého od 19. 10. 2016 do 1. 3. 2017, tedy do termínu odevzdání přihlášek na střední školy. Naši pedagogové na Vás budou čekat vždy ve středu od 14:30 do 17:00 hodin nebo kdykoliv po předchozí dohodě.

Těšíme se na Vás!

Přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠIPS, o. p. s. se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacích zkoušek a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na SŠIPS, o. p. s. volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Přihláška ke studiu se podává na studijním oddělení SŠIPS, o. p. s. do 1. 3. 2017.

Pro školní rok 2017/2018 budou přijati žáci na studijní obory v tomto počtu:

 • Informační technologie (18-20- M/01) – 30 žáků.
 • Bezpečnostně právní činnost (68-42- M/01) – 22 žáků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně:

1. termín:

 • 12. dubna 2017 pro oba studijní obory

2. termín:

 • 19. dubna 2017 pro oba studijní obory

Podmínky přijetí:

 1. ukončené základní vzdělání
 2. studijní výsledky z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 3. vykonání jednotných přijímacích zkoušek
 4.  potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
 5. podepsání Smlouvy o výuce 25. 4. 2017
 6. odevzdání Zápisového lístku

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:

 1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky 60 %
 2. hodnocení z předchozího vzdělávání (výsledky ze ZŠ) 40%

Kritéria hodnocení:

60% za jednotné přijímací zkoušky

40% za průměrný prospěch ze ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy:

 • obor Informační technologie – matematika, český jazyk, fyzika, anglický jazyk (německý jazyk)
 • obor Bezpečnostně právní činnost – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis

Důležité termíny:

1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají do 1. 3. 2017 na předepsaných tiskopisech

2. Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

3. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, o. p. s. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, o. p. s., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu.

V Českých Budějovicích, 4. 10. 2016

Mgr. Kateřina Cikánová Pánová

ředitelka SŠIPS, o. p. s.

Podrobné informace o škole

Chtěj pro sebe to nejlepší a tvoř aktivně vlastní budoucnost! Naše škola nabízí velmi moderní a perspektivní obory, které odráží vývoj současného světa a trhu práce. U nás získáš vzdělání, které si od moderní střední školy slibuješ, a to v rodinném prostředí, které ti umožní naplno projevit svou individualitu a talent.

Důraz je kladen na budování sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj vlastní pracovní i osobní život. Individuální přístup, přátelská atmosféra a nadstandard u nás ti zcela nahradí školné a v životě se ti mnohonásobně vrátí. Studium u nás je nejlepší investicí pro tvoji kariéru. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce, které je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

OBOR IT

Cílem je naučit tě ovládat nejnovější technologie a používat nejmodernější způsoby vývoje (HTML5, CSS3, objektové PHP), aby ses v budoucnu uplatnil na trhu práce. Studium tě bude bavit, protože jen u nás budeš pracovat na nejvýkonnějších PC sestavách, které ti školství může nabídnout. Naše počítače běhají na nejnovějším procesoru i7, GTX grafice s DDR4 pamětí. Bavit tě budou i ultra rychlé SSD disky!

OBOR BPČ

Nejen psychická, ale i fyzická odolnost je důležitá, chceš-li být bezpečákem. Uvidíš, jak vypadá práce u policie, hasičů i záchranné služby. Podíváš se k soudu i do věznice. Osvojíš si terminologii z různých oblastí práva, psychologie, kriminologie a kriminalistiky. Naučíš se nejdokonalejší systém sebeobrany Krav Maga. Seznámíš se s používáním mnoha střelných zbraní, a na vlastní kůži si můžeš vyzkoušet několikadenní přežití v přírodě.OBOR BPČ


Cílem studia je vybavit tě praktickým i všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím tě připravit především pro:

♣ profesní specializaci, adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti

♣ studium na vysoké škole a další typy terciárního vzdělávání

♣ studium, popřípadě jiné uplatnění v zahraničí


http://stredniskola.cz/uchazec/proc-studovat-u-nas/

https://www.facebook.com/stredniskolacb/

https://www.youtube.com/user/sspcb

 

 

 

 • Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.
 • Žižkova tř. 250/4, 37001 České Budějovice
 • tel.: 724 757 613

Diskuze