preview

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.

Popis

Zaměření školy

Zaměření studia

Sportovní zaměření

Navazuje na sportovní tradici v mnoha sportovních odvětvích (hokej, fotbal, tenis, basketbal, volejbal, atletika, plavání, lyžování, cyklistika, gymnastika, box, aerobic, golf a další) a vytváří podmínky pro skloubení obchodní, manažerské a sportovní činnosti.

Je vhodné pro studenty, kteří se sportu věnují vrcholově, výkonnostně nebo jen rekreačně, a zaujalo je studijní zaměření a naše nabídka předmětů. Studium je rozšířeno o sportovní teoretickou a praktickou výuku. Systém výuky umožňuje individuální úpravu studijního plánu pro trénink a závodní činnost studentů, reprezentační povinnosti, účast na turnajích, závodech a podobně

 

Jazykové zaměření

Povinná výuka anglického a německého jazyka je v rozsahu 5 hodin týdně, dle volby maturitního předmětu.

Je vhodné pro studenty, kteří zvolí jazykové zaměření, je zvýšen počet hodin výuky anglického a německého jazyka včetně hodin konverzace v oblastech ekonomie, sportu, cestovního ruchu a životního stylu.

Studenti se zájmem o další cizí jazyky mají možnost volby mezi španělským a ruským jazykem.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.sses.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Podrobné informace o škole

Tradice školy

Tradice školy

Od roku 1993 maturovalo 823 absolventů, z nichž více než polovina pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách doma i v zahraničí.

Co si žádá naše doba? Člověka, který je nejen vzdělaný, samostatný, psychicky a fyzicky odolný, vytrvalý, ale také se dokáže orientovat ve složité oblasti tržních mechanizmů a má smysl pro „fair play”. Tímto směrem jsou žáci vedeni kolektivem zkušených pedagogů s plnou kvalifikací a s praktickými životními zkušenostmi. Utváří je také sportovní duch školy. Škola se nespecializuje na jediné sportovní odvětví, což stmeluje různorodě orientovaný kolektiv v jednotlivých třídách.

Třicetiletá spolupráce se sportovními kluby, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, našimi žáky, rodiči, trenéry, manažery a známými sportovci vytvořila tradici. Škola vstoupila do povědomí sportovních klubů a sportovní veřejnosti.

Diskuze