preview

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Popis

Škola s dlouholetou tradicí nabízí vzdělávání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem, absolventi učebních oborů mohou pokračovat studiem nástavbových oborů.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: ssposbrno.cz, https://charbulova.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/S%C5%A0-C…=ts
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1204
Počet přihlášených: 1631
Počet zapsaných: 842

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Podnikání (nástavbové studium) 64-41-L/51

Podnikání Prezenční studium

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kosmetické služby Prezenční studium

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem

Kuchař-číšník Prezenční studium
Prodavač Prezenční studium
Řezník-uzenář Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium
Pekař Prezenční studium
Výrobce textilií Prezenční studium
Kadeřník Prezenční studium

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou

Ekonomika a podnikání Prezenční studium
Gastronomie Prezenční studium
Cestovní ruch Prezenční studium
Obchodník Prezenční studium
Hotelnictví Prezenční studium
Fotograf Prezenční studium
Kosmetické služby Prezenční studium

Střední vzdělávání s výučním listem

Prodavač Prezenční studium
Aranžér Prezenční studium
Kuchař-číšník Prezenční studium
Pekař Prezenční studium
Řezník-uzenář Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium
Výrobce textilií Prezenční studium
Kadeřník Prezenční studium

Nástavbové studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

Podnikání Prezenční studium

Přijímací řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou (mimo nástavbového studia) konají přijímací zkoušky (pilotní ověřování přijímacích zkoušek).

Nástavbové studium koná přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

U ostatních oborů probíhá výběrové řízení podle prospěchu. 

Podrobné informace o škole

Naše škola se zapojuje do mezinárodních projektů, navazuje partnerské vztahy se zahraničními školami a organizuje výměnné pobyty a stáže. V oblasti zvyšování kvalifikace nabízí kurzy a zkoušky profesní kvalifikace, jež umožní absolventům získat živnostenské oprávnění nebo se přihlásit k závěrečným učňovským zkouškám v oborech, ve kterých poskytujeme vzdělání i našim žákům. Současně jsou organizovány kurzy pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své mimoprofesní znalosti a dovednosti.

Škola realizuje projekty Na kompetence společně a Rozvoj partnerství technicky zaměřených škol, účastní se projektů jiných subjektů a další projekty již ukončila a zaměřuje se na jejich udržitelnost.

Diskuze