preview

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Popis

1. 7. 2004 vznikla ve Bzenci sloučením Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou nová, velká a moderní škola. Zachovává všechny původní obory sloučených škol, tj. potravinářství, vinařství, zahradnictví, gastronomie, obchod a služby. Škola disponuje moderně vybavenými pracovišti, jak pro teoretickou výuku (laboratoře, počítačové a jazykové učebny, tělocvičny, posilovny, knihovny), tak pro praktickou výuku (kuchyně, cukrárna, penzion, restaurace, skleníky). Žáci mají možnost pracovat při společenských a gastronomických akcích, rautech, degustacích a zahradnických výstavách nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí.

Pro ubytování studentů je k dispozici dostatek míst v pohodlně vybavených třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Využít lze posilovnu, tělocvičnu, studovny, klubovny, internet, knihovnu, bufet, kuchyňky. Volný čas je možno trávit v různých zájmových kroužcích (keramickém, výtvarném, pěveckém atd.) Pro studenty jsou zajišťovány návštěvy divadla, taneční kurz, kurz autoškoly. Ubytovaní studenti se celoročně stravují ve školní jídelně (snídaně, oběd, večeře).

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.sosbzenec.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

HOTELNICTVÍ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Masér sportovní a rekondiční

Cukrář

Kuchař – číšník

LESNÍ MECHANIZÁTOR

RYBÁŘ

Zahradník

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Podnikání

MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

CUKRÁŘ – zkrácené studium

HOTELNICTVÍ – zkrácené studium

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – zkrácené studium

LESNÍ MACHANIZÁTOR – zkrácené studium

RYBÁŘ – zkrácené studium

CUKROVINKÁŘ – zkrácené studium

ZAHRADNÍK – zkrácené studium

Podrobné informace o škole

Historie školy

Bzenec a celá bzenecká oblast je odedávna významným  zemědělským střediskem moravského Slovácka, které vyniká vinařstvím, zelinářstvím a ovocnictvím. Snad i proto zde byla v roce 1885 založena jedna z prvních zemědělských škol s vyučovacím jazykem českým na jižní Moravě. Navštěvovali ji chlapci z dalekého okolí, kteří pocházeli z rolnických rodin. Hlavním úkolem školy bylo vzdělávat budoucí hospodáře, neboť …“to vedlo k zámožnosti, blahobytu a tento k domácímu štěstí a spokojenosti.“ První název školy byl Hospodářská zimní škola a sídlila za kostelem na dnešní ulici J. Hanáka, vyučovalo se od listopadu do dubna. V roce 1899 byla přejmenována na Zemskou rolnickou a vinařskou školu, v níž se vyučovalo již celoročně a patřila k ní i výuka praktická. Z tohoto důvodu byl zřízen také školní statek, jenž se rozšiřoval díky dárcům ze Bzence a blízkého okolí. V roce 1946 byla při škole zřízena jednoroční Konzervárenská škola – tehdy jediná v ČSR, která se stala základem ke zřízení pozdější Průmyslové školy konzervárenské. K zemědělské škole bylo v roce 1962 připojeno Zemědělské odborné učiliště s oborem Zahradník, který byl dlouhou dobu nosným oborem školy. V roce 1982 byl připojen obor konzervář, který se v roce 1990 osamostatnil. Postupem let značně vzrostl počet žáků a byl vybudován moderní výukový areál na ulici Vinařů. Nejprve bylo založeno nové pokusné pole a postaveny učebny pro odborný výcvik. V roce 1986 byl dokončen Domov mládeže pro 180 žáků a k 1. září 1994 byla dostavena a uvedena do provozu budova nové školy. Prostory staré školy se modernizují a využívají pro praktickou výuku. Od 1. července 1995 bylo SOU zemědělské sloučeno s SOU potravinářským pod jediné ředitelství. Současně bylo také zřízeno Odborné učiliště pro výuku žáků ze speciálních škol. Škola se tak rozšířila o další budovu na náměstí Svobody, která byla přebudována na školní restauraci s kavárnou a hotel, které slouží pro odbornou přípravu žáků. V této době také přibyly nové obory z oblasti gastronomie (Kuchař, Číšník-servírka) a škola dostala název SOU a OU Bzenec. V roce 2003 byl zaveden nový obor Hotelnictví a turismus a název byl rozšířen na SOŠ, SOU a OU Bzenec.

Diskuze