Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha 4, Vrbova

Video

Střední škola gastronomická a hotelová je zařazena do rejstříku škol od roku 1991, v roce 2021 škola oslavila 30. výročí.
Klade důraz na kvalitu a vysokou úroveň teoretického vzdělávání propojeného s kvalitní odbornou přípravou. Snaží se naplňovat krédo školy „Dobrá škola, lepší práce“. Kvalitu připravenosti studentů potvrzují i statistiky. Nezaměstnanost absolventů této školy, dle statistiky MPSV ČR ke dni 30.4.2021, činila 0%.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ssgh.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ssghpraha4
Twitter: https://www.tiktok.com/@ssgh.cz
Instagram: https://www.instagram.com/ssgh.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B5TcaMRLXrA
Zaměření školy: Hotelová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

denní studium - výuční obory

Cukrář Prezenční studium
Kuchař - číšník Prezenční studium

dálkové studium - maturitní obory

Cestovní ruch Prezenční studium
Hotelnictví Prezenční studium
Gastronomie Prezenční studium

dálkové studium - nastavbové studium - maturitní

Gastronomie Prezenční studium
Podnikání (2 leté) Prezenční studium
Podnikání (3 leté) Prezenční studium

dálkové studium - výuční obory

Kuchař - číšník Prezenční studium

denní studium - maturitní obory

Hotelnictví Prezenční studium
Cestovní ruch Prezenční studium
Gastronomie Prezenční studium

Gymnázium

Gastronomie

Cestovní ruch

Hotelnictví

Cukrář

Kuchař - číšník/barman

Cestovní ruch - dálkové

Hotelnictví - dálkové

Podnikání - kombinované

Dny otevřených dveří

Aktuální  termíny dnů otevřených dveří jsou vždy uvedeny na webových stránkách www.ssgh.cz. Místo je možné rezervovat přes webové stránky https://www.to-chc.es/dod/. 

Podrobné informace o škole

V čem je podle mého naše škola výjimečná?

Máme mladý pedagogický sbor,

který uplatňuje k žákům individuální přístup a aktivně zapojuje žáky do výuky. Učitelé jsou věkově a názorově blízko studentům, a proto si navzájem dokážou porozumět. Pokud studenti dodržují „pravidla hry”, snažíme se jim být spíše partnery. Tato pravidla jsou popsána v kodexech, na jejichž dodržování si zakládáme.

Spolupracujeme s nejlepšími a nejprestižnějšími hotely a restauracemi.

Věříme, že klíčem k budoucímu úspěchu našich absolventů je kvalitní odborná příprava, a k té neodmyslitelně patří i praxe na špičkových pracovištích. Navíc absolventi si často najdou zaměstnání právě tam, kde vykonávali praxi. Při výběru těchto pracovišť klademe důraz na mezinárodní prostředí hotelů, restaurací a provozů.

Naše výuka jazyků je na špičkové úrovni.

Chceme, aby naši studenti ovládali 2 cizí jazyky, to jim totiž po absolvování školy otevře dveře do světa. Proto najdete v oborech Hotelnictví a Cestovní ruch o 75 % více hodin jazyků, než ukládá ministerstvo školství. Cizí jazyky a výpočetní technika se vyučují ve skupinách s menším počtem žáků. To přináší rychlý studijní pokrok a umožňuje zapojení žáků do výuky.

Naši absolventi mají skvělé uplatnění na trhu práce.

Již v průběhu studia, studenti navazují kontakty a zkušenosti, které je upřednostňují na pracovním trhu. Kromě toho, škola zprostředkovává nabídky práce prestižních pracovišť v Praze a blízkém okolí.

Ve škole je bezpečno.

Věnujeme mimořádnou pozornost prevenci drog a šikany. Striktně kontrolujeme vstup cizích osob do budovy školy.

Jsme držiteli několika certifikátů dokládajících vynikající úroveň teoretického i praktického vyučování

(Zlatý certifikát kvality, Certifikát kvality podle normy ISO 9001:2015 pro vzdělávání na střední škole a další)

Hlavní pro mě je, aby se u nás studenti cítili dobře, prožili tu mnoho krásných chvil, které ke studiu patří, a především, aby si odnesli mnoho informací a poznatků, které pak zužitkují v pracovním i soukromém životě.

Diskuze