preview

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.ssfdr.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Ekonomika a podnikání

Podrobné informace o škole

Historie: 

Od 1. září 2008 přešel odborný výcvik realizovaný Centrem Kociánka pod střední školu. Obory vzdělání zahradník, zahradnické práce, brašnář, brašnářské a sedlářské práce, krejčí a elektromechanik zůstaly v pronajatých prostorách Centra Kociánka. Odborný výcvik oboru vzdělání - provoz domácnosti a zpracovatel přírodních pletiv byl umístěn do prostor školy. Prostory nové budovy bylo třeba upravit a dovybavit pro potřeby odborného výcviku.

Pro jednotlivá patra školy jsou charakteristické barvy, první patro je modré, druhé zelené, třetí žluté a čtvrté červené. V přízemí školy se nachází výdejna stravy, šatny žáků, dílna praktické školy, dílna odborného výcviku oboru výroba bižuterie, odborná učebna fyziky a elektrotechniky, a malá tělocvična s potřebným zázemím. Ve zbylých patrech jsou kmenové učebny a po jedné učebně výpočetní techniky v každém patře. Nezbytná administrativa a vedení sídlí v druhém patře. Třetí patro je obsazeno dílnami odborného výcviku. Ve čtvrtém patře se nachází chlouba školy – aula, ve které probíhají slavnostní předávání vysvědčení, divadelní představení a další významné akce školy.

Chodby a volné prostory školy jsou vyzdobeny výrobky žáků jednotlivých oborů vzdělání a květinami, o které pečují žáci zahradnických oborů. Severní trakt školy tvoří rampy, umožňující bezbariérový přístup především vozíčkářům.

Nová bezbariérová budova školy je velkou výhodou pro zdravotně postižené žáky. Umožňuje kvalitní vzdělávání ve všech nabízených oborech vzdělání, ale je třeba ji neustále dovybavovat a modernizovat. Prioritou školy je realizovaná modernizace počítačů v učebnách ICT, pořízení počítačů do kmenových učeben a instalace interaktivních dataprojektorů v učebnách.

Vzhledem k ubytovacím potřebám středně a těžce tělesně postižených žáků je velkou výhodou sousedství školy s Centrem Kociánka. Centrum zabezpečuje ubytování, celodenní stravování, rehabilitace a další mimoškolní aktivity pro své klienty, kteří jsou také žáky školy.

Diskuze