preview

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

Video

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už více než 30 let. Profiluje se jako škola zaměřená na gastronomii, hotelnictví a turismus. Na škole studuje v různých formách studia kolem 700 žáků. Škola se stala jako jedna z prvních hotelových škol členem Evropské asociace hotelových škol, spolupracuje se zahraničními školami podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v Bad Leonfeldenu. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.skolacrcb.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/hotelovka_bude…=cs
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9dGlhg--XNY
Zaměření školy: Integrovaná střední škola, Střední odborná škola, Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

VOŠ Cestovní ruch

65-42-M/01 - HOTELNICTVÍ

65-41-L/01 - GASTRONOMIE

Podrobné informace o škole

Vzdělání na Vyšší odborné škole se opírá o tři základní pilíře – výuku předmětů cestovního ruchu, výuku ekonomických předmětů a výuku dvou až tří cizích jazyků. Tato příprava umožňuje absolventům velmi dobré uplatnění v praxi – v cestovních kancelářích, hotelech, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a samosprávě apod. O evropsky srovnatelné úrovni vzdělání na VOŠ svědčí i první místa našich studentů v mezinárodních soutěžích Genial-Rotary-Inovationspreis, Tourism Promotion a dalších.

Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže, který nenabízí jen ubytování, ale i bohatý kulturní a sportovní program k vyplnění volného času. Žáci mohou i mimo vyučování navštěvovat počítačovou učebnu, která je napojena na Internet.Velmi dobrá je spolupráce školy s Gastroklubem, jehož členy jsou rodiče žáků, učitelé a podnikatelé v oboru gastronomie. Gastroklub se podílí organizačně i finančně na mimoškolních aktivitách školy a podporuje žáky, kteří chtějí své dovednosti v oboru prezentovat.

  • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12
  • Fráni Šrámka 9/1216, 370 04 České Budějovice
  • tel.: 387 788 117 (VOŠ studijní); SOU 389 139 320
  • e-mail: info@skolacrcb.cz
  • https://www.skolacrcb.cz/

Diskuze